Wangedrag

Van welke planeet komt de 'verkeerskundige' ir. H. van de Langenheem? Hij is in Woerden verantwoordelijk voor de verkeerstechnische aanpassingen, noodzakelijk omdat ons een onzalige nieuwe verkeersregel boven het hoofd hangt (de Volkskrant, 11 april)....

Heeft deze verkeersdeskundige nog niet in de gaten dat de meeste fietsers ergerlijk onverstandig zijn. Voor iedere voetganger, automobilist en zelfs fietser is verkeersdeelname steeds weer een zenuwslopende gebeurtenis door gedrag van de meeste fietsers. Ze zijn zonder licht onzichtbaar in het donker, rijden op trottoirs en aan de verkeerde weghelft, en zwoeren een dure eed nooit te stoppen voor rood licht tenzij ze niet anders kunnen.

Vanwaar haalt Van de Langenheem zijn hoop dat 'verkeersdeelnemers door de nieuwe voorrangsregels hun gedrag aanpassen'? Vrome wensen vormen geen adequate aanpassing. De stoplicht-minachters (liefst ook nog in gesprek met een mobieltje in een hand) beseffen niet eens meer dat ze door rood licht rijden, en kijken naar links noch rechts wanneer ze een kruising oversteken. De nieuwe maatregel beloont en versterkt dit wangedrag.

Meer over