Wanbestuur bij Unhcr zou miljoenen guldens kosten

De VN-vluchtelingenorganisatie Unhcr verspilt miljoenen dollar vanwege slecht bestuur, financieel wanbeheer en waarschijnlijk ook fraude, volgens het Britse dagblad The Financial Times....

Van onze buitenlandredactie

AMSTERDAM

The Financial Times baseert zich grotendeels op een intern financieel rapport van de vluchtelingenorganisatie, maar de woordvoerder wees erop dat de conclusie van dat rapport is dat de Unhcr een gezonde organisatie is. Hij erkende dat er problemen zijn, maar niet uitzonderlijk veel voor een grote organisatie.

Uit het rapport blijkt volgens de krant bijvoorbeeld dat er in Afrika 218 duizend dollar is uitgekeerd aan partnerorganisaties, maar niet is gebruikt en ook nooit terugbetaald. In Bosnië werd geld betaald aan de bouw van tweehonderd huizen en acht scholen, die nooit zijn neergezet. De vice-Hoge-Commissaris, Sergio Vieira de Mello, liet zich in een gehuurd toestel van Kinshasa (Congo) naar Entebbe (Uganda) vliegen voor 50 duizend dollar. Hij verklaarde achteraf niet te hebben geweten dat de prijs zo hoog was.

De verantwoording van de bedragen die de Unhcr uitkeert aan particuliere hulporganisaties (ngo's) is buitengewoon traag. Van de 472 miljoen van 1996 is iets meer van de helft verantwoord, van de 491 miljoen van 1996 slechts 23 miljoen en de Unhcr heeft nog geen enkele rapport over de bestedingen van de 370 miljoen die de ngo's vorig jaar van de Unhcr hebben gekregen.

Het interne rapport zal over enkele maanden worden aangeboden aan de algemene vergadering van de VN. Rond die tijd zal ook worden gestemd over de post van Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen. De huidige commissaris, de Japanse Sadako Ogata, krijgt geen kritiek in het rapport. Ogata, sinds 1991 in functie,wil worden herkozen.

Meer over