Wanbeleid nekte Borsato's TEG

Bij The Entertainment Group van Marco Borsato ontbrak een gedegen administratie, het bedrijf deed roekeloos overnames en verstrekte ongedekte leningen aan zusterbedrijven....

AMSTERDAM De bestuurders van Marco Borsato’s voormalige The Entertainment Group (TEG) worden aansprakelijk gesteld voor ‘onbehoorlijk bestuur’ en ‘wanbeleid’. Dat heeft curator Jan Padberg gezegd in een verslag over de oorzaak van het faillissement.

Padberg zegt de gang van zaken bij het bedrijf ‘vrij stuitend’ te vinden. ‘Dit heb ik eigenlijk in deze mate nog nooit meegemaakt.’

Statutair waren Harald Bartelds, Niel van Hoff, Arthur Weijers en Leo Weijzig verantwoordelijk voor de gang van zaken. Tegen Weijzig, financieel directeur in de periode van maart tot september 2009, heeft Padberg aangifte gedaan vanwege verduistering van 300 duizend euro.

Padberg zegt in het verslag nog geen duidelijkheid te hebben of de grootaandeelhouders, voormalig Borsato-manager Paul Brinks, mediatycoon Unico Glorie en de huidige Ajax-directeur Rik van den Boog, ook aansprakelijk zijn. Zij hadden eveneens belangen in bedrijven of bedrijfjes die door TEG werden gekocht. Maar het is niet duidelijk of zij feitelijk leiding aan het bedrijf gaven.

Het onderzoek van recherchebureau IRS is niet eenduidig, aangezien de lezingen van de aandeelhouders over hun betrokkenheid bij TEG sterk uiteen lopen. Padberg wil hen daarom onder ede laten verhoren.

Ook Borsato, die 23 procent van de aandelen had, zal mogelijk onder ede worden gehoord, maar als getuige. Hij heeft zich volgens het verslag niet met het beleid bemoeid.

Borsato zegt via zijn advocaat dat het ‘geen verrassende conclusie is, maar wel een prettige’. Of Marco Borsato zelf schadeprocedures gaat aanspannen, weet zijn raadsman nog niet. ‘Marco heeft behoorlijke financiële en emotionele schade geleden. Ook in de media is hij hard aangepakt.’

In het verslag wordt een ontluisterend beeld geschetst van de gang van zaken bij TEG. Er ontbrak een gedegen administratie, het bedrijf deed roekeloos overnames en verstrekte leningen aan zusterbedrijven, hoewel daarvoor geen financiële draagkracht was en de leiding geen idee had hoeveel geld er was. Er waren geen zakelijke redenen om deze leningen te verstrekken.

Volgens de curator is er daarom sprake van ‘ontoelaatbare belangenverstrengeling’. De boekhouding was niet in orde, jaarverslagen werden niet door accountants gecontroleerd, door de directie ondertekend en door de aandeelhouders vastgesteld. Deadlines werden overschreden. ‘Dat is geen onbelangrijk verzuim’, aldus Padberg.

In een periode van ruim drie jaar verslechterde de liquiditeitspositie van TEG met 15 miljoen euro. Het bedrijf was eind 2008 al technisch failliet. Het faillissement werd uiteindelijk in september 2009 uitgesproken.

Curator Padberg zegt dat er een causaal verband bestaat tussen het onbehoorlijk bestuur en het faillissement. ‘Een en ander is zo evident dat het in rechte kan worden aangetoond.’ De bestuurders en feitelijke (mede)beleidsbepalers dienen de schulden voor hun rekening te nemen, schrijft hij.

Padberg bestrijdt de beschuldigingen van enkele bestuurders en aandeelhouders van TEG dat het bedrijf ten onder zou zijn gegaan door negatieve berichtgeving in de media, met name in De Telegraaf, en door de crisis. ‘Dat heeft het proces mogelijk versneld, maar is niet de oorzaak De uiteindelijke deconfiture was onvermijdelijk’, aldus Padberg.

Het faillissement was een enorme tegenslag voor Borsato, die 90 procent van zijn verdiensten in het bedrijf zou hebben gestoken. Op een persconferentie vorig jaar in Paradiso barstte Borsato in tranen uit en zei hij dat hij alles kwijt was.

TEG werd door Borsato en zijn manager Paul Brinks opgericht en organiseerde grote concerten zoals Symphonica in Rosso in het Gelredome en begeleidde Nederlandse artiesten als Guus Meeuwis, Edsilia Rombley, Ilse DeLange en VanVelzen.

Meer over