Walvis verlost broodjeszaak van papierberg

De administratieve rompslomp die de overheid oplegt aan ondernemers, moet met 25 procent omlaag. Of dat lukt, is de vraag....

Bart Dirks

Wat zijn administratieve lasten?

De nagel aan de doodkist van elke ondernemer, vinden ze zelf althans, van huisarts tot olieconcern, van boer tot uitzendbureau. Vooral eenmansbedrijfjes of kleine bv's zijn relatief veel tijd kwijt aan de 'rompslomp' die de overheid veroorzaakt.

Administratieve lasten zijn de kosten die bedrijven maken omdat ze van de overheid informatie moeten geven. Denk aan om regelgeving, uitvoering, controle en handhaving. Zo'n 70 procent van deze lasten wordt veroorzaakt door de bedrijfsvoering (belasting, vergunningen, subsidies). De overige kosten hebben te maken met het personeel, zoals de administratie rondom loonheffingen en premies voor werknemersverzekeringen. De administratieve lasten in Nederland worden geraamd op 8,7 miljard euro.

Het is toch logisch dat de overheid informatie eist?

Jazeker, maar achtereenvolgende kabinetten vinden dat het 25 procent goedkoper moet kunnen. Ondernemers worden er kriegel van dat instanties telkens vragen stellen waarop het antwoord al lang bekend is. Wie een broodjeszaak begint, wil vooral broodjes smeren en niet uren zoet zijn met het invullen van formulieren.

Stel, ik begin een broodjeszaak. Wat houdt dan de papierwinkel in?

Er komen administratiekosten vanwege inschrijving bij de Kamer van Koophandel, er geldt een boekhoud- en een bewaarplicht, het inkomstenformulier voor privé en de zaak dienen te worden ingevuld, de omzetbelasting (BTW) bijgehouden. Zodra de eerste werknemer wordt aangenomen, dan volgt de hele administratie rond loonheffing, volksverzekeringen, premieheffing werknemersverzekeringen, verzuim en de verplichtingen van de arbowet. Als de eenmanszaak een bv wordt, volgt ook nog een groot aantal dure administratieve verplichtingen.

Hoeveel geld kost dat alles de broodjeszaak?

De eenmalige administratieve lasten zijn honderd euro plus structureel 2500 euro, volgens de Raad voor het Zelfstandig Ondernemerschap en onderzoeksbureau EIM. De eerste werknemer aannemen kost eenmalig ruim 1400 euro en structureel 600 euro. Elke volgende werknemer kost 70 euro eenmalig en 30 euro structureel. De omschakeling van eenmanszaak naar bv kost bijna 2100 euro aan eenmalige administratieve lasten en eenzelfde bedrag structureel.

Hoe kan dat goedkoper?

Bijvoorbeeld door een bedrijvenloket en een bedrijvenregister, waardoor ondernemers slechts één keer zaken als naam, adres en woonplaats hoeven te melden. Overheidsinstanties kunnen uit dit register gegevens halen zonder het bedrijf telkens lastig te vallen. Zeker voor startende ondernemers zou dat een grote hulp zijn, aldus de Raad voor het Zelfstandig Ondernemerschap. En ook Walvis biedt hoop.

Walvis?

Dat is het belangrijkste initiatief om de administratieve lasten op sociaal-economisch gebied te verlichten. Walvis staat voor Wet Administratieve LastenVerlichting In Sociale verzekeringswetten. Volgens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besparen bedrijven daardoor enkele honderden miljoenen euro's per jaar. Walvis wordt in 2005 ingevoerd.

Is het haalbaar, 25 procent minder papieren gedoe?

De twee paarse kabinetten bleven steken op 6,5 procent. Een kwart vermindering kan, zegt Actal, het Adviescollege toetsing administratieve lasten, maar misschien nog niet de komende vier jaar. De beleidsplannen in het strategisch akkoord van het nieuwe kabinet duiden op een lastenreductie van 58,9 miljoen euro op jaarbasis, becijferde het EIM in opdracht van Actal. Reductievoorstellen van zogeheten departementale actieprogramma's zijn goed voor een besparing van nog eens 750 miljoen euro.

Maar er komt natuurlijk ook nieuwe wet- en regelgeving bij. Toezicht en controle worden verscherpt, bijvoorbeeld rondom brand- en voedselveiligheid, en dat kost extra tijd en geld.

Meer over