'Wageningen' minder fors gereorganiseerd

De forse kritiek op de voorgenomen reorganisaties bij de Landbouwuniversiteit Wageningen (LUW) hebben geleid tot een herziening van de plannen....

Opmerkelijk is de invoering van het zogenoemde bachelor-master-model waartoe het bestuur heeft besloten. Een opleiding aan de Wageningse universiteit bestaat voortaan uit een driejarige basisopleiding, afgesloten met een kandidaats- of bachelor-examen, en een specialisatiefase met variabele lengte, afgesloten met een MSc-diploma (master of science). Hiermee gaat Wageningen veelverder dan de andere universiteiten bij de overname van elementen uit het angelsaksische onderwijssysteem.

Meer over