Wachttijden ziekenhuizen op Internet

Patiënten kunnen binnenkort zelf achterhalen in welk ziekenhuis zij het snelst worden behandeld. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) stelt waarschijnlijk eind dit jaar een landelijke databank in gebruik, die via de kabelkrant en Internet kan worden geraadpleegd....

Doel van de informatiebank is het bestaande zorgaanbod beter te benutten en de patiënt meer zeggenschap te geven over zijn eigen behandeling. Nu verwijzen huisartsen vaak automatisch door naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

Het is de bedoeling dat alle ziekenhuizen in Nederland hun wachttijden aan de databank doorgeven. Minister Borst van Volksgezondheid heeft laten weten dat ziekenhuizen die daar niet aan meewerken, gekort kunnen worden op hun budget.

Het Nationaal Ziekenhuisinstituut (NZi) heeft een uniform registratiesysteem ontwikkeld waarmee sinds vorig jaar in Zuidoost-Brabant wordt geëxperimenteerd. Patiënten kunnen daar van vijf ziekenhuizen in de regio de toegangstijden (tijd voordat de eerste afspraak met de specialist plaatsvindt) en de wachttijden (tijd voordat de behandeling plaatsvindt) vergelijken.

Het NZi analyseert maandelijks hoe de wachttijden zich in de verschillende ziekenhuizen ontwikkelen, aldus projectleider P. Lems. 'Er ontstaat nu een probleem bij de opnames voor gynaecologie. Wij bekijken waar dat aan ligt. Aan een personeelstekort kunnen we niets doen. Maar er zijn ook andere oorzaken mogelijk. Misschien moeten sommige medisch specialisten hun spreekuur handiger inrichten bijvoorbeeld.'

Lems constateert dat publicatie van de wachttijden niet leidt tot een massale verhuizing van patiënten van het ene naar het andere ziekenhuis. 'De trouw van de patiënt aan een bepaalde specialist blijkt groot. Velen zien ook op tegen de heisa die de overstap naar een ziekenhuis uit de buurt met zich meebrengt.'

Zorgverzekeraar Anova gaat het Brabantse experiment in midden-Nederland introduceren. Vanaf half september kunnen patiënten gegevens over tien ziekenhuizen inzien. Anova wil begin volgend jaar ook een databank voor de geestelijke gezondheidszorg opzetten, vooral bedoeld voor huisartsen en specialisten.

Daarin wordt niet alleen informatie verstrekt over toegangstijden bij Riagg's, eerstelijns psychologen en vrijgevestigde psychiaters. Artsen kunnen ook nakijken waar patiënten het beste voor welke aandoening terecht kunnen.

Volgens algemeen directeur D. Hoek van Anova bestaat er onder huisartsen grote behoefte aan duidelijkheid over doorverwijzingen bij psychiatrische aandoeningen. 'Nu is de verwijzing heel vaak afhankelijk van wie zij kennen in het circuit. Het is niet altijd gezegd dat de patiënt daar ook op zijn plaats is. Sommige instellingen zijn bijvoorbeeld beter in de omgang met allochtone patiënten dan andere. Het is handig als een huisarts dat soort dingen weet.'

Vorig jaar stonden ruim 150 duizend patiënten op de wachtlijst van een ziekenhuis, blijkt uit onderzoek van het NZi. Volgens Lems leidt alleen het turven van het aantal wachtenden echter tot een 'vervuild bestand'. 'De politieke commotie over de lange wachtlijsten is niet altijd terecht. Als alle patiënten op die wachtlijst morgen geholpen willen worden terwijl dat niet kan, dan is er reden tot zorg. De praktijk is anders.

'Patiënten met een levensbedreigende ziekte worden snel geholpen. Bij minder acute aandoeningen bepaalt de patiënt steeds vaker zelf wanneer hij behandeld wenst te worden. In Brabant wil bijvoorbeeld niemand in de carnavalstijd worden opgenomen.'

Meer over