Wachtlijsten voor ouderenzorg fors korter

Het aantal ouderen dat wacht op zorg is het afgelopen jaar met 20 procent gedaald. Stonden vorig jaar nog 102 duizend mensen op de wachtlijst voor een verzorgingshuis, verpleeghuis of thuiszorg, nu zijn dat er 82 duizend....

Vooral het aantal wachtenden voor thuiszorg is sterk afgenomen: van 54 duizend naar 35 duizend. De wachtlijst voor een persoonsgebonden budget (pgb), waarmee patiënten zelf zorg kunnen inkopen, is zelfs helemaal verdwenen. Staatssecretaris Vliegenthart van Welzijn noemde vooral de resultaten in de thuiszorg spectaculair. Circa 25 duizend meer mensen dan vorig jaar ontvingen dit jaar thuiszorg. Het ministerie is vorig jaar, samen met de zorgverzekeraars, begonnen met een versnelde aanpak van de wachtlijsten.

Meer over