Wachtlijsten in de zorg groeien nog

Het aantal wachtenden op thuiszorg of plaatsing in een verpleeghuis is vorig jaar opnieuw toegenomen, ondanks de aanval die het kabinet-Kok II heeft geopend op de wachtlijsten....

Volgens cijfers van het Nederlands Ziekenhuis Instituut (NZI) is het aantal wachtenden op plaatsing in een verpleeghuis gestegen van 8370 tot 8820. Bij de thuiszorg bedroeg het aantal wachtenden op de peildatum van 1 oktober vorig jaar 26 duizend. Dat was een jaar eerder nog 23 duizend. Alleen bij de verzorgingshuizen trad een lichte daling op tot onder de 20 duizend.

Het NZI wilde dinsdag nog niet ingaan op de cijfers, omdat deze vandaag pas officieel worden bekendgemaakt. Maar volgens een betrokken onderzoeker moeten de honderden miljoenen guldens die onder Paars II zijn uitgetrokken voor de bestrijding van de wachtlijsten, hun uitwerking nog krijgen.

Hij wijst erop dat de extra gelden die beschikbaar zijn voor het persoonsgebonden budget (pgb), waarmee een patiënt zelf zorg inkoopt, al wel hebben geleid tot verkorting van de wachtlijsten hiervoor. Maar een nieuw verpleeghuis bouw je niet in één jaar, zegt hij.

Oud-PvdA-minister Marcel van Dam, voorzitter van de wachtlijstbrigade voor de verpleging en verzorging, noemt de cijfers 'nattevingerwerk'. Zijn brigade werkt hard aan een centrale registratie van de wachtlijsten, omdat de cijfers nu nog vaak zijn gebaseerd op wat de instellingen zelf opgeven. Daarbij treden veel dubbeltellingen op.

'De ellende is dat niemand weet wat de echte behoefte is', zegt Van Dam. 'In sommige regio's begint het erop te lijken, maar elders zijn er gigantische verschillen tussen de opgegeven cijfers en de werkelijkheid. Instellingen hebben natuurlijk ook belang bij wachtlijsten om meer geld in de wacht te slepen.'

De wachtlijstbrigade werd vorig jaar september geïnstalleerd. Van Dam zegt nog in de fase te verkeren van het inventariseren van de knelpunten.

'Iedereen roept wel dat er meer geld bij moet. Maar de miljoenen die voor verpleeghuizen zijn uitgetrokken, zijn nog niet eens opgemaakt. Terwijl we juist met de bouw van nieuwe verpleeghuizen de thuiszorg flink willen ontlasten.'

Staatssecretaris Vliegenthart van Volksgezondheid zal vandaag opnieuw meer geld voor de thuiszorg in het vooruitzicht stellen. Zij eist echter harde garanties dat het geld ook wordt besteed, omdat dit vorig jaar niet altijd het geval was. Ook wil de bewindsvrouw dat de thuiszorginstellingen eerst hun reserves aanspreken, als deze bovenmatig hoog zijn.

Eind vorig jaar trok Vliegenthart al 42 miljoen gulden extra uit, nadat de rechter had bepaald dat patiënten recht hebben op hulp. De thuiszorg en verzekeraars zeggen nog zo'n 200 miljoen gulden meer nodig te hebben.

Meer over