Wachtlijst te lang voor nog te opereren kankerpatiënt

Vijf patiënten met een tumor in hoofd of hals stonden vorig jaar zó lang op een wachtlijst dat ze niet meer geopereerd konden worden....

Zeven patiënten moesten een ingrijpender operatie ondergaan doordat de tumor gedurende de lange wachttijd groter was geworden. De lange wachttijd had in vijf van de acht ondervraagde kankercentra ertoe geleid dat de tumor zo was gegroeid dat eerdere diagnostische onderzoeken waardeloos waren geworden.

Geen van de acht onderzochte kankercentra slaagt erin om de patiënt binnen de maximaal aanvaardbare wachttijd van 30 dagen te behandelen. In sommige ziekenhuizen is de gemiddelde wachttijd voor een operatie meer dan 50 dagen en voor een eerste bestraling twee maanden of meer. De werkgroep spreekt van 'een zorgelijke ontwikkeling.'

In enkele ziekenhuizen worden kankerpatiënten wel sneller geopereerd, maar dat gaat ten koste van patiënten die geen kanker hebben, maar bijvoorbeeld wachten op een kaakoperatie.

De belangrijkste oorzaken voor de lange wachttijden zijn het tekort aan personeel voor de operatiekamer en het tekort aan anesthesisten als de operaties langer duren dan zes uur. Ook zijn er voor die langdurige operaties te weinig anesthesieverpleegkundigen beschikbaar. Vier van de acht centra laten patiënten soms elders opereren omdat er geen mensen, operatiekamer of intensive care-bedden beschikbaar zijn.

Het inschakelen van speciaal verpleegkundigen die de wachttijd in de gaten houden en het reserveren van behandelruimte helpt. Maar dat gebeurt nog nauwelijks, aldus de werkgroep.

Meer over