Wachtdagen?

De directies van de ziekenhuizen (NVZ) vinden dat zieke werknemers de eerste twee dagen van hun verzuim zelf moeten betalen....

Jacques de Jong en Geertje Kok

Mr. P.F. van der Heijden, hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam: 'De wet staat zo'n regeling toe, mits die in de CAO wordt vastgelegd. Het is een oud middel dat vaker is ingezet tegen ziekteverzuim, maar het is de vraag of er geen andere, meer sympathieke, maatregelen mogelijk zijn. Iedereen weet dat mensen die in de gezondheidszorg werken, onder zeer hoge druk staan en last hebben van werkstress. Als je dan thuis blijft, is dat niet vanwege een hoofdpijntje.' H.J. Kroeze, directeur Beheer St Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk: 'Ziekteverzuim is een veelkoppig monster, dat aangepakt moet worden. De NVZ wil dat onder meer doen door een negatieve prikkel als wachtdagen, maar is ook bereid het over positieve prikkels te hebben. Zo zou je bijvoorbeeld een afdeling waar relatief weinig verzuim is, kunnen belonen. De bonden hebben alleen de negatieve maatregel eruit gepikt, ik vind dat een vertekening van het voorstel van de NVZ.'

Herman Bode, onder het tweede kabinet Van Agt vice-voorzitter van de FNV: 'Zo'n maatregel zou de wereld weer op z'n kop zetten. De ziekenhuisdirecteuren geven blijk van een groot gebrek aan historisch besef. In 1982 heb ik daar met minister Den Uyl van Sociale Zaken hevige strijd over gevoerd. Die wilde ook de wachtdagen invoeren.

'De werkdruk in de ziekenhuizen is hoog. Werknemers moeten zich voor 100 procent inzetten om te kunnen meedraaien. Hoe moet het dan als je je maar 80 procent voelt, en toch doorgaat om die twee dagen inkomsten niet te hoeven missen. Dat kan weleens verkeerd gaan'

D. de Geus, woordvoerder van vakbond CFO/SBG: 'De ziekenhuisdirecteuren hebben blijkbaar geen besef van de tijd waarin wij leven. Op alle fronten in de zorgsector is er groot personeelstekort. Er is een goede CAO nodig om het werk aantrekkelijk te maken.

'We hebben daarom onze leden opgeroepen hun directies onder druk te zetten. De werkgevers spelen met vuur.'

M. Beesems van de Nederlandse Vereniging voor Verpleeghuiszorg, die tot nu toe met de ziekenhuizen onder één zorg-CAO viel: 'Wij kunnen niets zeggen, want we zijn nog bezig met het opstellen van onze eigen onderhandelingspunten.'

P. van Tienhoven van de Nederlandse Vereniging Gehandicaptenzorg, die tot nu toe ook onder de zorg-CAO viel: 'Ik weet alleen dat het ziekteverzuim bij de onderhandelingen in juli wel aan de orde komt, maar hoe hangt van onze leden af.'

P. van der Boor namens de Algemene Werkgevers Vereniging VNO-NCW: 'Afhankelijk van de omstandigheden kan het invoeren van wachtdagen een maatregel zijn. Als je als werkgever constateert dat het ziekteverzuim plotseling stijgt, moet je actie ondernemen, de oorzaken onderzoeken. Die kunnen ook in het bedrijf liggen. Mocht het aan de werknemers liggen, dan moet je gemeenschappelijk een oplossing zoeken. Maar bij ons, de marktsector dus, is het probleem niet op grote schaal aan de orde.'

J. Ramondt, arts en voorzitter van de staf van streekziekenhuis De Lievensberg in Bergen op Zoom: 'Wij hebben hier maar 4 tot 5 procent ziekteverzuim en dat is lager dan het landelijke gemiddelde. Maar ziekteverzuim is een gegeven, waar je gewoon mee moet werken. Het invoeren van wachtdagen is voor vele ziekenhuizen natuurlijk een welkome maatregel omdat ze dan die eerste twee dagen niet zelf hoeven te betalen. Maar ik betwijfel of het werkelijk iets bijdraagt aan het bestrijden van ziekteverzuim.'

M. Davelaar, algemeen secretaris van de Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten: 'De reden om bij ons twee wachtdagen te handhaven is dat het ziekteverzuim tamelijk oncontroleerbaar is. Er zijn bij ons veel parttimers, die bovendien veel in de avonduren werken. Bij de CAO-onderhandelingen hadden we de keuze om twee wachtdagen te handhaven of meteen vanaf de eerste dag te betalen. De vakbonden wilden de wachtdagen eruit hebben, maar de werkgevers wilden ze liever handhaven en meteen vanaf de derde dag 100 procent betalen in plaats van 90. Zo is het nu geregeld.'

M. van der Werf, chronisch zieke en werkzaam bij de Rijksuniversiteit Groningen: 'Ik vind zo'n maatregel belastend. Een chronisch zieke wordt niet zomaar ziek, die wil namelijk graag werken. Als hij of zij niet op het werk komt, dan is er echt iets aan de hand. Wij hebben al geen hoog inkomen en als wij dan echt ziek zijn, blijft er nog minder over. Zo worden wij dubbel gestraft.'

Meer over