Waarom Yunus bij zijn pleegmoeders blijft

Werd het Turks-Nederlandse jongetje Yunus terecht uit huis geplaatst? De Volkskrant berichtte eerder dat Yunus van de rechter terug moest naar zijn biologische ouders. Uit een volledige reconstructie blijkt dat jeugdzorg kritiek kreeg van de rechter. Maar er is nooit gevonnist dat Yunus terug naar huis moest.

AMSTERDAM - Over de toekomst van de nu 9-jarige Turks-Nederlandse jongen Yunus is bij de kinderrechter acht jaar lang gestreden. Het juridisch gesteggel trok twee weken geleden de aandacht in de aanloop naar het bezoek dat de Turkse premier Erdogan aan Nederland bracht. In Turkse media was er schande van gesproken dat het islamitische kind was ondergebracht bij lesbische pleegouders.


In 2004 komt Yunus als baby met ernstige botbreuken in het ziekenhuis terecht. Artsen vermoeden dat het letsel gevolg is van kindermishandeling. Yunus wordt met spoed uit huis geplaatst en komt terecht bij lesbische pleegouders in Den Haag.


Hoewel de moeder van Yunus aanvankelijk instemt met de uithuisplaatsing, heeft zij er vanaf het begin af aan moeite mee dat haar zoontje door een homoseksueel koppel wordt opgevoed. In maart 2006 worden de twee oudere broers van Yunus in hetzelfde pleeggezin geplaatst.


De uithuisplaatsing van Yunus wordt vier keer door een kinderrechter verlengd. De rechter verlangt daarbij wel herhaaldelijk dat er door middel van onderzoek uitsluitsel moet komen over de veronderstelde mishandeling en de pedagogische kwaliteiten van de moeder.


Als in de zomer van 2007 opnieuw een zaak dient over de verlenging van de uithuisplaatsing van Yunus en zijn broers, heeft dat onderzoek nog steeds niet plaatsgevonden. Er duikt dan wel een brief op uit januari 2006, waarin een kinderradioloog verklaart dat er geen bewijs is dat de botbreuken van baby Yunus zijn veroorzaakt door kindermishandeling.


Eerder had een forensisch expert geoordeeld dat lichamelijk geweld 'de meest waarschijnlijke verklaring' voor het vastgestelde letsel is. Maar het gerechtshof acht kindermishandeling later op grond van alle deskundigenverklaringen 'niet aannemelijk'.


De kinderrechter oordeelt in juni 2007 dat 'er onvoldoende grond bestaat voor de conclusie dat het - veronderstelde - gebrek aan pedagogische kwaliteiten bij de ouders moet leiden tot een verlenging van de uithuisplaatsing van de minderjarigen'. De rechter uit kritiek op jeugdzorg: onderzoeken zijn niet uitgevoerd, stukken en feiten zijn achtergehouden.


Maar de rechter maakt wel een voorbehoud: of Yunus terug kan naar zijn biologische ouders zal eerst nader moeten worden onderzocht, 'aangezien hij op zeer jonge leeftijd bij de pleegouders is geplaatst en reeds twee- enhalf jaar bij hen verblijft'. Het is volgens de rechter nog een vraag of terugplaatsing naar zijn ouders in het belang van Yunus is.


Voor zijn twee oudere broers ligt de situatie volgens de rechter anders, omdat zij op oudere leeftijd zijn weggehaald bij hun biologische ouders en minder tijd in het pleeggezin hebben doorgebracht.


Zij kunnen op korte termijn terug naar huis. Het gerechtshof spreekt zich dan niet uit over de situatie van Yunus.


Bureau Jeugdzorg probeert het door de rechter verlangde onderzoek naar Yunus en zijn biologische ouders tot stand te brengen. Het komt echter niet van de grond, omdat Yunus' ouders weigeren medewerking te verlenen. 'De rechtbank benadrukt voorts dat wanneer de ouders wederom toestemming weigeren te verlenen voor het onderzoek van Yunus, het Bureau Jeugdzorg vrijstaat om een verderstrekkende maatregel te verzoeken', staat in een later vonnis.


Dat gebeurt uiteindelijk in maart 2010: op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming worden de ouders van Yunus tegen hun zin door de kinderrechter ontheven uit het ouderlijk gezag. Zij vechten de beslissing aan bij het gerechtshof.


Dat oordeelt begin 2012 dat 'ouders ongeschikt en onmachtig zijn om hun taak tot verzorging en opvoeding van de minderjarige te vervullen'. Volgens het hof kampen ouders met eigen beperkingen en 'ook hebben zij onvoldoende inzicht in hun eigen functioneren als ouder en onvoldoende besef van ouderlijke verantwoordelijkheden'.


Vanaf dat moment is er definitief duidelijkheid voor Yunus: hij blijft bij zijn pleegmoeders wonen.


Naschrift:


Over de affaire-Yunus stond in de Volkskrant van 21 maart een nieuwsbericht onder de kop 'Hof: Yunus moest terug naar zijn ouders'. Dat was een onjuiste formulering. De rechter gelaste eerst een onderzoek naar de hechting van Yunus. Bureau Jeugdzorg heeft dus ook geen rechterlijke uitspraak over een terugkeer van Yunus naar zijn biologische ouders genegeerd.


pagina 34


Column van de Ombudsvrouw

undefined

Meer over