Lezersbrieven

Waarom ondergraaft Wilders de Nederlandse cultuur?

De ingezonden brieven van zaterdag 10 december.

Geert Wilders reageerde vrijdagmiddag middels een Engels ondertitelde videoboodschap op het vonnis. Beeld ap
Geert Wilders reageerde vrijdagmiddag middels een Engels ondertitelde videoboodschap op het vonnis.Beeld ap

Meneer Wilders, waarom?

Hoe kan het toch dat Wilders zoveel aandacht trekt en (virtuele) stemmen krijgt? Is er nu geen enkele manier om deze man tot zinnen te brengen? Hij wil uitdrukkelijk de Nederlandse cultuur handhaven, maar ondergraaft deze juist door zijn acties.

Hij maakt de rechterlijke macht belachelijk, neemt ze niet serieus en doet daarbij hetzelfde als hij delen van zijn 'verdomgroep' verwijt. Erger nog, hij stimuleert door zijn getwitter mensen om dus maar hetzelfde gedrag te (gaan) vertonen. Over ondergraven gesproken.

Hij ziet overal spoken die allemaal tegen hem en zijn 'democratische' vervoermiddel, de PVV, zijn. Altijd heeft een ander (hogeropgeleiden) het gedaan. Dat is, ironisch genoeg, eenzelfde reflex die je ook nog weleens ziet bij leden van de groep die hij steeds wegzet als minder(waardig).

Hij ontloopt iedere discussie, terwijl dit toch juist een element is dat bij onze politieke cultuur hoort. Met elkaar in gesprek gaan en op basis van argumenten en zonder gescheld discussiëren is m.i. een onderdeel van onze (politieke) cultuur. Vrijheid van meningsuiting is daarbij een groot goed maar daar hoort verantwoordelijkheid nemen voor de gevolgen van je uitingen ook bij.

Meneer Wilders, waarom?

Tom van Beurden, Zutphen

Knettergek

Eindelijk heeft de rechtbank een streep getrokken en Geert Wilders schuldig bevonden. Een streep uit naam van de rechtsstaat, de democratie en de beschaving. Nadat Geert Wilders eerder al sprak van 'een neprechtbank', noemt hij nu de rechters 'knettergek'.

Volgens mij wordt iedere normale burger voor dit soort uitspraken aangeklaagd voor belediging van de rechtbank. Waarom Geert Wilders niet?

Helmi van Schijndel, Amsterdam

Marokkaans gezegde

Geert Wilders weigert zijn excuus te maken voor zijn 'minder Marokkanen'-uitspraak. Hier is een Marokkaans gezegde van toepassing: ddefla cherzjet men lfoemm ma terzjeâsj, oftewel: het spuug heeft de mond verlaten en keert niet weer.

Roel Otten, arabist, Woerden

PVV-hatende rechters

Als reactie op het vonnis in de 'minder, minder'- zaak twittert Wilders 'drie PVV-hatende rechters verklaren Marokkanen tot ras en veroordelen mij en half Nederland. Knettergek.' Had Wilders in geval van vrijspraak dan getwitterd: 'Drie PVV hatende rechters spreken mij vrij'? Of zijn de rechters alleen PVV-haters als ze hem veroordelen?

Ko Hoogmoed, Castricum

Helft van Nederland

Ik behoor tot die andere helft van Nederland, die het een goede en wijze uitspraak vindt van de rechters.

Gerard Schuckman, Den Bosch

Calimero Wilders

Teleurstelling overvalt me na de uitspraak in de strafzaak tegen Wilders. Niet de uitspraak zelf maar de reactie van Wilders. Zonder het met hem eens te zijn, zag ik in hem altijd een goed politicus die problemen aan de kaak wist te stellen.

Nu, na de uitspraak, blijkt hij gewoon een Calimerofiguur te zijn die niet tegen zijn verlies kan. Hij is in het ongelijk gesteld en dus geeft hij de rechtbank de schuld. Zijn advocaat kondigt binnen 10 minuten na de uitspraak aan in hoger beroep te gaan. Dat kan niet op juridische gronden zijn, want hij heeft het vonnis nog niet gelezen.

Wie maakt er nu een politieke vertoning van?

W.A.A. Rooseboom, Kootwijkerbroek

Kwakkelend Italië

Anders dan Hans Wansink schrijft, heeft Italië niet te maken met een door de trojka voorgeschreven bezuinigingspolitiek. Italië is namelijk niet, zoals Griekenland, Spanje en Portugal, een 'programmaland' dat met fondsen van het Europees Stabiliteitsmechanisme wordt geholpen bij de gezondmaking van zijn overheidsfinanciën (zonder op de financiële markten een beroep te hoeven doen). Wel moet Italië, evenals alle lidstaten van de eurozone, voldoen aan het Verdrag van Maastricht en het Stabiliteits- en Groeipact en zorgen voor een houdbare staatsschuld, dit als steun voor de gemeenschappelijke Europese munt.

Ondanks het enorme profijt dat het tot 2009 van de euro had, is het land daar nauwelijks in geslaagd. Het heeft zijn begroting onvoldoende op orde en slaagt er ook niet in de structuur van zijn economie echt te moderniseren. Vandaar dat het land al geruime tijd economisch kwakkelt, wat verergerd wordt omdat het zijn bankensector niet genoeg heeft gesaneerd. Italië heeft dus niet te lijden gehad onder een strenge bezuinigingspolitiek, integendeel zelfs. Wel lijdt het onder immobilismo, een ernstige stagnatie van zijn politieke systeem, dat tot uiting komt in zijn onvermogen zichzelf effectief te besturen en te hervormen.

De grondwetswijziging die premier Renzi bij referendum van zondag aan zijn landgenoten heeft voorgelegd was er juist op gericht dit 'immobilisme' te doorbreken. Helaas is hij er niet in geslaagd de Italiaanse kiezers aan zijn zijde te krijgen. Zijn overtuigingskracht legde het af tegen zijn parmantigheid, met nog meer Italiaanse stilstand en werkloosheid als te verwachten gevolgen. Wat dit alles met de Europese sociaal-democratie te maken heeft, mag Joost weten.

Marnix Krop, Den Haag

Lekker breien

Ik ben het helemaal eens met gedragsbioloog Alewijn Brouwer, die vindt dat scholen meer rekening moeten houden met de verschillende interesses van jongens en meisjes. Dit deed mij sterk terugdenken aan mijn tijd op de basisschool. In groep 7 had de juffrouw bedacht om alle leerlingen (waarvan driekwart jongens) een popje te laten breien. We deden er weken over en voor de jongens was dit vreselijk. Verlos ons van dit soort lesprogramma's!

Florian Willemsen, 14 jaar, Epe

Genderneutrale toiletten op het vliegveld van San Diego. Beeld reuters
Genderneutrale toiletten op het vliegveld van San Diego.Beeld reuters

Plop, reuzenhersenen

Minieme verschrijving in genetische code deed mensenbrein opzwellen. Dna-foutje: plop, reuzenhersenen. Ongeveer één miljoen jaar geleden drukte een schrijffoutje in het dna toevallig een turboknop in. Een G waar eerst een C stond. Laten we hopen dat er snel een correctie plaatsvindt.

Jan Boer, Wolphaartsdijk

Het ongelijk van Voorhoeve

Volgens oud-minister Voorhoeve kan minister Hennis niet hebben bedoeld dat de missie Srebrenica onuitvoerbaar was vanaf het begin in het voorjaar van 1994. Want de toenmalige leiding van van de Nederlandse krijgsmacht had minister Ter Beek en de regering ruim voor de uitzending ervan overtuigd dat de missie wel uitvoerbaar was. Hoe weet hij dat? Het betoog van Voorhoeve dat de eerste twee bataljons dat bewezen, is onzin. Ze werden immers niet aangevallen zoals Dutchbat 3.

De toenmalige bevelhebber der landstrijdkrachten, generaal Couzy, gaf na zijn pensionering bij mij in mijn workshops ethisch leiderschap voor eerstejaars cadetten aan de KMA aan dat hij het met de Chef Defensiestaf (Van der Vlis) eens was, dat de missie Srebrenica onuitvoerbaar was en dat zij Ter Beek als zodanig hadden geadviseerd. Op de vraag waarom hij geen ontslag had genomen, was zijn antwoord: politiek gaat boven militaire deskundigheid en de jongere generaals stonden in de rij om mij op te volgen. Wat had ik dan tegen de achterban van mijn uit te zenden mensen moeten zeggen?

Voorhoeve zou de huidige minister moeten geloven en niet gaan speculeren in zijn eigen voordeel. Elke amateurstrateeg zag dat de missie Srebrenica op voorhand onuitvoerbaar was. Geef dat nou eens toe, meneer Voorhoeve, en kom niet met schijnargumenten.

Willem Heijster, militair psycholoog b.d., oud-docent KMA, Breda

Politie blurren

Best opmerkelijk, de politie die pleit voor meer privacy, alleen voor zichzelf dan weliswaar. Maar ik vind het ook wel een beetje zielig voor de politie, het is ook helemaal niet leuk om herkenbaar je publieke functie uit te oefenen, zeker niet nu internet tegenwoordig ook gewoon onderdeel is van de openbare ruimte. Nu willen ze dus dat hun gezichten worden geblurd, maar toen dacht ik: eigenlijk zou er een soort gezichtsbedekkend gewaad gemaakt moeten worden, waarmee mensen in publieke functies zichzelf onherkenbaar kunnen maken.

Chris Draaijer, Eindhoven

Joodse gemeenschap

Op basis van anonieme bronnen komen Modderkolk en Kreling in twee erg lange stukken over de beveiliging van Wilders tot de conclusie dat velen in de Joodse gemeenschap spionnen zijn.

In werkelijkheid is daar helemaal niets van waar. Talloze niet-anonieme bronnen van binnen de Joodse gemeenschap zouden kunnen getuigen dat zij nooit gevraagd zijn door de Mossad om te spioneren. Maar díé bronnen zijn niet geraadpleegd door deze onderzoeksjournalisten.

Het is schandalig - want volstrekt onwaar- hoe zij een groot deel van een bevolkingsgroep betichten van duistere praktijken en wegzetten als disloyaal aan Nederland, en dat op basis van hooguit enkele bronnen die ook nog eens anoniem willen blijven. Niet alleen schandalig maar tevens onverantwoordelijk in een explosief klimaat als het huidige.

De Volkskrant maakt een erg slechte beurt door deze passages toe te laten. En Modderkolk en Kreling zijn de Joodse gemeenschap excuses schuldig. In de Volkskrant.

Ron van der Wieken, Rosa van der Wieken-de Leeuw, Amsterdam

Keihard

'Hoe nepnieuws keiharde realiteit wordt', luidt de kop boven een artikel over Pizzagate. Vraag is even wat nu precies het verschil is met de gewone 'harde realiteit'. Moet dit gezien worden als een poging om de kloof tussen hoger en lager opgeleide lezers te dichten?

Wil de Volkskrant benadrukken dat zij ook keigave journalisten van buiten de Randstad in dienst heeft? Of is het gewoon lekker jong en hip? In het laatste geval is het interessant om te weten dat mijn 12-jarige zoon overal het woord 'kapot' toevoegt om zijn punt te benadrukken.

Zo vindt hij zijn vader vaak 'kapot irritant' als die weer eens commentaar geeft op futiliteiten.

Jasper Stam, Amsterdam

Vrouw en kindjes

Ik heb mij enorm verbaasd over uitspraken van Mona Keijzer. Met name de laatste zin viel volkomen verkeerd. Zij stelt dat vrouwen nu eenmaal van 'het soort zijn dat kindjes krijgt'. Wat een demotiverende en stereotyperende uitspraak. Met dit soort uitspraken bevestigt zij het stereotype van de vrouw als zorgende moeder. Vrouwen zijn zoveel meer dan dat en juist Mona Keijzer zou dat als politica moeten weten.

Rozemarijn van Dijk, masterstudent politicologie, Universiteit Leiden

Marlies Heuer

Een indrukwekkend interview met Marlies Heuer door Hein Janssen. Het leven kan behoorlijk wreed zijn. Hoe zij na een lange strijd toch weer geloof heeft in de toekomst dwingt veel respect af. Een voorbeeld voor veel anderen in dezelfde situatie.

Arno Bakker, Amsterdam

Seksuele moraal

Interessant kennis te nemen van de seksuele moraal in een priesterhandboek uit 1500. Ik zie echter geen verschil met de opvattingen die daarover golden in mijn eerdere kerkelijke jaren (geboren in 1937). Kenmerkend daarvoor is het verhaal van een vrouw die aan een priester voorlegde wat ze aan moest met de seksuele wensen van haar man. Zijn antwoord was: doe het toch maar af en toe, als je er maar niet bij lacht.

Ik ben niet meer op de hoogte van de huidige kerkelijke praktijk, maar ik vrees het ergste.

Peter van Vugt, Maastricht

Vlaamse miniatuur naar Boccaccio's Decamerone, ca. 1430 Beeld
Vlaamse miniatuur naar Boccaccio's Decamerone, ca. 1430Beeld

Je zin doordrukken

Verbijsterend om te zien hoe weinig een aantal nieuwe partijen - die zich als verdedigers van de democratie opwerpen - snappen van ons staatsstelsel. Democratie is niet dat de meerderheid zijn zin mag doordrukken (zoals GeenPeil wil), in een democratische rechtsstaat worden de rechten van minderheden juist beschermd om te voorkomen dat deze onderdrukt worden. Anders krijg je een land als Rusland of Turkije.

Is dat dan het soort land waarin Dijkgraaf, Baudet en Roos willen leven?

Peter Jamin, Utrecht

Meer over