NieuwsZorgpremie

Waarom de zorgpremie maar blijft stijgen

De zorgverzekering wordt de komende jaren fors duurder. Dit jaar betalen we gemiddeld 1.308 euro aan premie, volgend jaar verwacht het kabinet 1.432 euro. En over drie jaar, in 2021, zal dat 1.600 euro zijn, voorspelt het Centraal Planbureau (CPB) op basis van het regeerakkoord. Waar komen die stijgende kosten toch vandaan?

Een apothekersassistente zoekt medicijnen bij elkaar. Stijgende medicijnprijzen en nieuwe, vaak dure behandelingen voor ernstige ziekten veroorzaken volgend jaar een premiestijging van 30 euro. Beeld ANP
Een apothekersassistente zoekt medicijnen bij elkaar. Stijgende medicijnprijzen en nieuwe, vaak dure behandelingen voor ernstige ziekten veroorzaken volgend jaar een premiestijging van 30 euro.Beeld ANP

1. Dit jaar is de premie te laag

De helft van de zorgkosten komt binnen via de premies. De andere helft komt uit de inkomensafhankelijke bijdrage die gepensioneerden, zelfstandigen en werkgevers betalen. Omdat de premie voor 2018 op Prinsjesdag (in 2017) te hoog werd ingeschat, is er ook te veel inkomensafhankelijke premie betaald. Het evenwicht tussen de premie die iedere burger betaalt en de inkomensafhankelijke premie wordt voor 2019 hersteld. De premie gaat hierdoor voor iedere burger zo’n 30 euro omhoog.

Bij de voorspelde premie van het kabinet hoort wel een grote disclaimer: het kabinet gaat niet over de premie voor de zorgverzekering. Die stellen de zorgverzekeraars vast. Uiterlijk 12 november moeten die bekend zijn. Burgers kunnen dan tot de jaarwisseling van verzekering wisselen.

Sinds 2012 bleek de rekenpremie vijf keer te hoog te zijn. Alleen in 2012 en 2017 was de gemiddelde zorgpremie in de praktijk iets hoger dan het kabinet verwachtte.

null Beeld

2. Dure medicijnen en behandelingen

Stijgende medicijnprijzen en nieuwe, vaak dure behandelingen voor ernstige ziekten veroorzaken volgend jaar een premiestijging van 30 euro. Bij medicijnen gaat het om zogenoemde weesgeneesmiddelen tegen zeldzame ziektes. Denk aan Idursulfase, tegen de ziekte van Hunter, een stofwisselingsziekte. Het wordt vergoed door de basisverzekering en kost ruim zes ton per patiënt per jaar.

Orkambi, tegen taaislijmziekte, moest volgens de fabrikant 170 duizend euro per patiënt per jaar kosten. Na onderhandelingen met het ministerie is een geheime, lagere prijs afgesproken en is Orkambi in het pakket opgenomen.

De afgelopen maanden was veel te doen over Spinraza voor de behandeling van de spierziekte SMA. Sinds 1 augustus wordt dat vergoed voor kinderen tot acht jaar. De reeks injecties tot het achtste jaar moest volgens de fabrikant ruim twee miljoen per patiënt kosten. Na onderhandelingen is dat volgens het ministerie van Volksgezondheid tot een onbekend maar aanvaardbaar niveau gedaald. Er zijn zo’n tachtig jonge SMA-patiëntjes. Er wordt nog onderhandeld over de prijs van tientallen andere extreem dure medicijnen.

3. Stijgende lonen

In de zorg werken een miljoen mensen. Die krijgen loonsverhoging, zeker nu het economisch goed gaat en de arbeidsmarkt krap is. Omdat het zo veel werknemers zijn, heeft elke loonsverhoging meteen effect op de premie: volgend jaar een stijging van ruim 50 euro.

Dat alles is gebaseerd op voorspellingen, niet op zekerheden. De lonen kunnen harder stijgen dan verwacht. De actiegroep Zorg in Actie heeft zich inmiddels aangesloten bij Publieke Sector in actie en dreigt met actie voor meer loonsverhoging.

Intussen probeert het kabinet ook op de rem te staan. Het heeft dit jaar afspraken gemaakt met alle zorgsectoren om de kosten te drukken. De wijkverpleging krijgt er geld bij, maar de ziekenhuizen gaan de uitgavenstijging, afgezien van lonen en prijzen, beperken tot nul in 2022. Het CPB heeft deze akkoorden nog niet meegenomen in de ramingen omdat er nog geen concrete, praktische plannen zijn.

Meer over