'Waar hebben we nu voor gestaakt?'

Ze zijn na een kortstondige lenteslaap weer klaarwakker: de personeelscollectieven van de Nederlandse Spoorwegen. Ze zijn tegen het akkoord tussen de NS-directie en de vakbonden....

- U verzet zich weer tegen een akkoord tussen bonden en NS-top?

'Het akkoord is niks, helemaal niks. Wat hebben we nu binnengehaald? Ik heb de indruk dat de directie op 8 maart meer heeft geboden dan we nu krijgen. Het zijn slechts beloftes van de NS-top. We kijken naar de veiligheid, naar het personeelstekort, naar dit en naar dat. Wat moeten we daarmee? Beloftes hebben we genoeg gehad.'

- Staan de NS-werknemers achter de personeelscollectieven?

'Volgens mij wel. Velen vragen zich af waar we voor hebben gestaakt. De invoering van het nieuwe dienstrooster gaat gewoon door. En van de rest van onze eisen zie je niks terug.

'Als ik kijk naar de eisen van mijn bond, de VVMC - wat is dan gerealiseerd? Het nieuwe dienstrooster mocht niet op 10 juni ingaan, er moesten excuses van de NS-directie komen, een onafhankelijke commissie moest de onrust binnen NS breed gaan onderzoeken. Wat is er van over?'

- Waren de stakingen voor niets?

'We zijn terug bij af. Op het moment dat wij in lenteslaap gingen, stond de directie geïsoleerd. We droegen het over aan de bonden, en die belazerden ons opnieuw. Anderhalf jaar geleden waren ze al akkoord met het rondje om de kerk. Als wij, als collectieven, toen het verzet niet hadden aangezwengeld, hadden we het rondje allang gereden. Nu hebben de collectieven de bonden een voorzet gegeven die ze alleen hoefden in te koppen. Maar ze gingen ruziën in het strafschopgebied, waardoor al ons werk te niet is gedaan.'

- Waarom sloten de bonden deze overeenkomst dan?

'Ik snap er niets van. Grote druk vanuit de politiek, grote maatschappelijke druk misschien? Het was natuurlijk ook niet zo goed voor hun imago dat eerst de ene bond staakte en daarna de andere.'

- Keert nu de rust eindelijk terug?

'Dat lijkt me stug. Aan geen enkele eis is voldaan. Bovendien is er straks te weinig personeel. Vandaag moesten er al treinen in Arnhem stil blijven staan omdat er geen machinisten waren.'

- Moeten de collectieven zich niet gewoon bij de overeenkomst neerleggen en hun verzet staken?

'We strijden voor onze rechten. De invloed van het nieuwe rooster is erg belangrijk voor het personeel. We blijven ons daar tegen verzetten. Op vaste trajecten leren raddraaiers ons persoonlijk kennen en dat komt onze sociale veiligheid niet ten goede.'

- Komen er nieuwe acties?

'We beraden ons. Maar als het moet, dan moet het.'

Meer over