VVN wil controle jonge fietsers op alcoholmisbruik

De politie moet bij alcoholcontroles voortaan ook fietsers op alcoholgebruik controleren. Dat vindt Veilig Verkeer Nederland. Het aantal fietsongevallen waarbij alcohol in spel is, is drastisch toegenomen, stelt de vereniging....

ANP

DEN HAAG

VVN baseert zich op een rapport van het Academisch Ziekenhuis Groningen. Daaruit blijkt dat het aantal fietsongevallen met alcohol in de stad Groningen is gestegen van twintig in 1970 (2,6 procent) naar 170 in het afgelopen jaar (bijna 10 procent).

De vereniging noemt de resultaten van het onderzoek opzienbarend. Volgens VVN is het van groot belang dat het ziekenhuis met deze cijfers komt omdat de poliklinische gevolgen van fietsongevallen door alcoholgebruik in de landelijke registratie van verkeersslachtoffers niet of nauwelijks voorkomt. 'Wij denken dat er landelijke tendenzen in het onderzoek zitten en dat dit zeker voor het westen van het land ook geldt', aldus een woordvoerder.

Uit de studie blijkt dat het aantal fietsers dat alcohol heeft gedronken en betrokken raakt bij een ongeval in de leeftijdsgroep 15 tot 26 jaar, is verviervoudigd in de periode 1970-1994. Kinderen nuttigen op steeds jongere leeftijd alcoholhoudende dranken. Tien jaar geleden was de gemiddelde leeftijd 16,5 jaar. Nu is dat vijftien jaar. Een op de drie scholieren drinkt al tien tot twaalf alcoholhoudende consumpties per week. Bovendien gebruiken ze de fiets vaker als alternatief voor bromfiets, auto of motor.

Het aantal jongens dat een ongeluk krijgt op de fiets als ze hebben gedronken, is veel groter dan het aantal meisjes. Van de jongens die beginnen te drinken, geeft 45 procent 111 gulden per maand uit aan alcohol. Van de meisjes besteedt 28 procent 66 gulden per maand aan alcoholhoudende dranken.

Jongeren kennen weinig risico's toe aan dronken rijden op de fiets. Meer dan driekwart van de fietsongevallen met alcohol is eenzijdig (tegen trottoirbanden en paaltjes op rijden). Door verminderde coördinatie, gebrek aan vaardigheid en beoordelingsvermogen, en verkeerd ingeschatte verkeerssituaties verliezen de fietsers de macht over het stuur. Meestal glijdt ook de voet van een pedaal.

De meeste fietsslachtoffers met een slok op (85 procent) worden behandeld in een polikliniek. Zij kunnen daarna naar huis. Typerende fietsverwondingen zijn schaafwonden, gebroken pols, gebroken sleutelbeen of vingers, snijwonden in het gezicht, hoofdwonden en hersenschuddingen. In 15 procent van de gevallen is opname nodig. Dan gaat het om breuken, kneuzingen en letsel aan het zenuwstelsel (ruggegraat, hersenschudding). 'Tot nu toe waren die poliklinische behandelingen niet zichtbaar. Maar door zulke verwondingen kan iemand wel weken uitgeschakeld zijn', aldus VVN.

Bijna tweederde van de ongevallen op de fiets met alcohol gebeurt tussen zaterdagavond en zondagochtend.

Meer over