VVD'ster Nell Ginjaar (Onderwijs) overleden

Oud-staatssecretaris Nell Ginjaar-Maas (VVD) is op 80-jarige leeftijd overleden. Volgens een woordvoerder van de familie is ze tijdens haar vakantie in Corsica onverwacht in haar slaap gestorven.

VAN ONZE VERSLAGGEEFSTER

AMSTERDAM - Ginjaar-Maas was staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen in het eerste en tweede kabinet-Lubbers (1982-1989). Daarvoor was ze negen jaar lid van de Tweede Kamer. Na haar periode als bewindsvrouw zat ze nogmaals vier jaar in de Kamer.

Als staatssecretaris bracht Ginjaar-Maas onder meer wetten tot stand over het leerlingenvervoer en het onderwijs aan allochtone kinderen. Zo maakte ze het mogelijk dat allochtone kinderen in hun eigen taal les konden krijgen. Ook zorgde ze ervoor dat maatschappijleer een eindexamenvak werd in het voortgezet onderwijs.

Voordat ze de politiek in ging, was ze lerares scheikunde en maatschappijleer. Tijdens haar bewindsperiode zette ze de overheidscampagne 'Kies exact' op, om meisjes te interesseren voor de bètavakken. Later was ze voorzitter van een stuurgroep die de vier studieprofielen introduceerde bij havo en vwo.

Ze hielp ook moslimscholen zich te organiseren. Later zei ze daarover: 'Ik zag het als mijn maatschappelijke plicht ze te helpen de boel op poten te krijgen. Want de meeste moslimscholen willen echt het beste voor de kinderen.'

Ginjaar-Maas was getrouwd met de in 2003 overleden Leendert Ginjaar, die minister was in het kabinet-Van Agt I en partijvoorzitter van de VVD. De VVD laat weten bedroefd te zijn over haar overlijden: 'Nell Ginjaar-Maas was een overtuigd liberaal die een grote rol heeft gespeeld in de Nederlandse politiek en in de VVD.'

undefined

Meer over