VVD: Stel verkiezingen Sint Maarten uit, werk eerst aan wederopbouw

De VVD wil uitstel van de aangekondigde verkiezingen in januari op Sint Maarten. Die zijn noodzakelijk geworden nadat het parlement van Sint Maarten het vertrouwen in premier William Marlin vorige week had opgezegd. Marlin heeft zijn ontslag aangeboden aan gouverneur Eugene Holiday.

Remco Meijer
Op Sint Maarten wordt een begin gemaakt met het opruimen van de rotzooi na het passeren van de orkanen Irma en Maria. Beeld anp
Op Sint Maarten wordt een begin gemaakt met het opruimen van de rotzooi na het passeren van de orkanen Irma en Maria.Beeld anp

'Ik ben voor verkiezingen, maar deze verkiezingen zijn ontijdig', zegt VVD-Kamerlid André Bosman. Volgens hem is het nog altijd een 'chaos' op het eiland na het overtrekken van orkaan Irma. Bosman: 'Iedereen op Sint Maarten zegt: ik heb hier geen tijd voor. Laten we de verkiezingen een jaar uitstellen en onder een overgangsregering eerst werken aan de wederopbouw.'

Autonoom land

Sint Maarten is een autonoom land in het koninkrijk en kan zelf over verkiezingen beslissen. 'Maar Nederland heeft een waarborgfunctie voor goed bestuur', zegt Bosman. Hij wil dat de Rijksministerraad (het Nederlandse kabinet plus de gevolmachtigde ministers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten) op basis van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (art. 43, lid 2) beslist tot uitstel. De Rijksministerraad komt vrijdag bijeen.

Bosman zal zijn voorstel vanmiddag voorleggen aan de Tweede Kamer. Daar wordt de begroting van Koninkrijksrelaties behandeld. Dan zal staatssecretaris Raymond Knops (CDA) met een eerste reactie komen.

VVD-Kamerlid Andre Bosman. Beeld anp
VVD-Kamerlid Andre Bosman.Beeld anp

Stembiljetten

Veel inwoners op Sint Maarten zijn dakloos en hebben geen vast adres. Dat maakt het verspreiden van stembiljetten onmogelijk. Ook de Kiesraad functioneert niet.

SP-Kamerlid Ronald van Raak steunt Bosman. 'Het beste zou zijn om onder een overgangsregering, een regering van nationale eenheid, nu voluit te werken aan de wederopbouw. Op gebakkelei daarover zit niemand te wachten. Verkiezingen op dit moment kan het land politiek en organisatorisch niet aan.'

Marlin verloor de steun van het parlement omdat hij aanvankelijk niet akkoord wilde gaan met voorwaarden die Nederland verbond aan het instellen van een hulpfonds van enkele honderden miljoenen. Nederland eiste grensbewaking en een integriteitskamer. In het land verblijven veel illegalen en het land kampt met corruptie. Uiteindelijk stemde Marlin in, maar volgens Nederland deed hij dat onvoldoende. Het talmen kostte hem daarna het vertrouwen van zijn coalitie.

Regering van Sint Maarten gevallen: meerderheid parlement zegt vertrouwen in premier Marlin op
Op Sint Maarten is de regering van premier William Marlin ten val gebracht. Een meerderheid van acht leden in het parlement van het eiland heeft donderdag het vertrouwen opgezegd. Het achttal politici wil, in tegenstelling tot Marlin, volledig akkoord gaan met de Nederlandse eisen voor hulp bij de wederopbouw.

Sint Maarten toch akkoord met hulpvoorwaarden Nederland
De regering van Sint Maarten heeft op de valreep ingestemd met de voorwaarden die Nederland stelt aan de financiering voor de wederopbouw van het eiland.

'Nederland chanteert Sint Maarten, in een bepaalde zin'
De spanning tussen Nederland en Sint Maarten over de voorwaarden van financiële steun loopt op. Premier Rutte stelt zijn bezoek aan het door de orkaan Irma verwoeste eiland nu uit. Een logisch besluit?

De afgezette premier van Sint-Maarten: William Marlin. Beeld anp
De afgezette premier van Sint-Maarten: William Marlin.Beeld anp
Meer over