VVD: op vijf wegen mag in elk geval niet worden bezuinigd

De VVD hecht groot belang aan het oplossen van knelpunten op een vijftal wegen. Die projecten mogen wat VVD-Kamerlid Ton Elias betreft niet ten koste gaan van de extra bezuiniging van 250 miljoen euro op het infrastructuurfonds.

Redactie
Werkzaamheden op de A13 Beeld anp
Werkzaamheden op de A13Beeld anp

De vijf prioriteiten zijn het doortrekken van de A15 naar de A12, de route Schiphol-Amsterdam-Almere (A1/A6/A9), de A13/A16, het knooppunt Hoevelaken (A28/A1) en het 'karrespoor van Twente' (N35 Nijverdal-Wierden. Daarnaast wil Elias zoals in het regeerakkoord is afgesproken dat de Blankenburgtunnel wordt aangelegd en schat hij in dat de kans op verbreding van de A27 bij Amelisweerd 99 procent is. Ook met korting op de budgetten horen deze projecten door te gaan, aldus Elias.

Hij gaf toe het bijzonder vervelend te vinden dat als gevolg van het van tafel halen van de inkomensafhankelijke zorgpremie er vanuit het infrafonds 250 miljoen naar de sociale agenda moet. 'Dat is meer dan ons lief is, maar we moeten niet doen alsof Nederland ineens stil staat.'

Elias wijst er op dat in het totale infrafonds 6 miljard euro zit.
Hij herhaalde de boodschap van premier Mark Rutte vorige week dat de bezuiniging van 250 miljoen euro evenredig wordt verdeeld over wegen en openbaar vervoer. Minister Melanie Schultz van Infrastructuur gaat daar voorstellen voor doen. 'Asfalt zal moeten bloeden, net als spoor en water', aldus Elias.

CDA
CDA-Kamerlid Sander de Rouwe viel Elias in het debat meermalen aan, omdat de verhalen van de VVD en PvdA volgens hem nogal uiteenlopen. Hij sprak van een 'klucht', omdat Schultz nog niet weet hoe de bezuinigingen uitpakken, Rutte spreekt van evenredigheid en PvdA-Kamerlid Attje Kuiken eerder nog zei dat de bezuiniging vooral ten koste van asfalt zou gaan. 'En als klap op de vuurpijl geeft de heer Elias nu een top-5 van wegprojecten die door moeten gaan', aldus De Rouwe.

De CDA'er riep Schultz dan ook op snel helderheid te geven. Eerder gaf de minister al aan dat pas in het nieuwe jaar duidelijk zal worden wat de gevolgen van de bezuinigingen zijn.

Meer over