VVD ligt niet dwars bij bezoek Princen

Minister Van Mierlo van Buitenlandse Zaken (D66) heeft zich van tevoren verzekerd van gedoogsteun van de VVD voor het verlenen van een visum aan de Indonesische mensenrechtenactivist 'Poncke' Princen....

Van onze verslaggever

Ewoud Nysingh

DEN HAAG

Hoewel de VVD ook nu tegen de komst van Princen is, zal geen debat worden aangevraagd. Daardoor kon het CDA, dat fel tegen de visumverlening is, woensdag niet veel uitrichten en stelde CDA-woordvoerder Verhagen slechts schriftelijke vragen. Vermoedelijk zal Princen, die half mei zijn aanvraag indiende, maandag naar Nederland komen. Princen wil zijn familie bezoeken en de stichting die hem financieel bijstaat. Princen heeft beloofd ditmaal niet te zeggen de toekenning van het visum te beschouwen als eerherstel.

In december 1994 had VVD-leider Bolkestein Van Mierlo 'op persoonlijke titel' gezegd dat hij niet tegen de komst van Princen naar Nederland was. De VVD-fractie verzette zich daar echter tegen.

In een emotioneel Kamerdebat kreeg een VVD-motie tegen de komst van de in 1947 uit het Nederlandse leger gedeserteerde Princen, ondanks het ontbreken van steun van PvdA en D66, een Kamermeerderheid. Die motie legde Van Mierlo naast zich neer. Een 'motie van treurnis' van het CDA, werd door Van Mierlo opgevat als een motie van wantrouwen en werd niet aangenomen.

VVD-Kamerlid Weisglas bevestigde gisteren dat een medewerker van Van Mierlo hem zondagavond heeft gevraagd of de VVD een debat zou aanvragen over de kwestie. Weisglas heeft maandag Bolkestein geïnformeerd.

Bolkestein was het ermee eens om de zaak deze keer niet hoog op te spelen. Weisglas: 'Een debat zou op dezelfde manier verlopen als vier jaar geleden. Dat zal opnieuw emoties aanwakkeren onder oud-strijders. Daar bereik je niets mee.'

Nadat ook de VVD-fractie akkoord was gegaan, kon Weisglas Van Mierlo gisterochtend laten weten dat Paars ditmaal de rijen gesloten zal houden. Daarna informeerde Van Mierlo alle fractieleiders en de organisaties van Indië-veteranen.

Meer over