VVD eist stakingsverbod trein- en buspersoneel

De Tweede Kamer veroordeelt de spoorwegstaking die het treinverkeer vandaag nagenoeg stil zal leggen. De meeste fracties vinden dat het spoorwegpersoneel te makkelijk naar het stakingswapen grijpt....

De NS houdt er rekening mee dat er vandaag in het hele land geen treinverkeer mogelijk is. De NS adviseert de reizigers een ander vervoermiddel te kiezen, omdat werknemers uit verschillende regio's werkonderbrekingen hebben uitgeschreven. In het noorden en het oosten van het land houden de NS-concurrenten NoordNed en Syntus zich wel aan het eigen spoorboekje. Woensdag viel het oosten van het land nauwelijks per trein te bereiken, omdat verkeersleiders van de NS het werk een paar maal onderbraken. De staking van vandaag is niet georganiseerd door de vakbonden, die al hebben ingestemd met de op handen zijnde reorganisatie voor de machinisten.

De machinisten zijn ontevreden over de vaste trajecten waarop ze straks worden ingezet, het zogenoemde 'rondje om de kerk'. De acties van donderdag zijn georganiseerd door anonieme personeelscollectieven. Voorlopig heeft alleen het collectief in Zutphen, de initiatiefnemers, zich uitgesproken.

Overigens kregen treinreizigers woensdag ook te maken met vertragingen wegens een bommelding nabij een NS-station in Hilversum en een verdacht pakketje dat op NS-station Moerwijk in Den Haag werd aangetroffen. Beide keren ging het om loos alarm, maar moest het treinverkeer tijdelijk stilgelegd worden.

Het PvdA-Kamerlid Van Gijzel zei gisteren dat ook het NS-personeel zal moeten inzien dat een staking allesbehalve 'fraai is'. 'Ik heb hier geen enkele waardering voor', aldus D66'er Giskes. 'Zeer te betreuren, te meer omdat de vakbonden de actie niet steunen', vindt VVD-Kamerlid Hofstra. 'Wat ons betreft is deze staking onnodig', aldus GroenLinks.

De vervoersspecialisten in de Kamer nemen geen blad voor de mond als om een oordeel over de spoorwegstaking wordt gevraagd. Alleen het CDA ziet de staking puur als arbeidsgeschil tussen werkgever en werknemers. 'Het is ellendig voor de reizigers, maar ik hoor mij hier niet in te mengen', aldus Kamerlid Reitsma.

VVD-specialist Hofstra vindt dat het NS-personeel te gemakkelijk staakt op een drukke doordeweekse dag. 'Ze houden de actie niet op zondagochtend, willen duidelijk zo veel mogelijk mensen treffen. Dat zou niet moeten kunnen.'

Hofstra is voor een stakingsverbod. 'Het openbaar vervoer is een vitale voorziening in de samenleving, net als ziekenhuizen en elektriciteitscentrales. Daar mag niet mee worden gesold.'

Dat Nederland zich heeft gebonden aan het Europees Sociaal Handvest, dat een stakingsverbod verbiedt, noemt Hofstra 'bespottelijk'.

De Christenunie legt zich daar ook niet bij neer. RPF-Kamerlid Stellingwerf vraagt minister Netelenbos van Verkeer te onderzoeken of het Handvest toch geen mogelijkheden biedt het stakingsrecht in het openbaar vervoer te beperken.

Meer over