VVD diep verdeeld over vrijheid van onderwijs

De VVD is diep verdeeld over het afschaffen van de vrijheid van onderwijs. Staatssecretaris Rutte van Onderwijs keerde zich donderdag tegen zijn partijgenoten die de afschaffing van het bijzonder onderwijs in het verkiezingsprogramma willen opnemen....

Van onze verslaggever

De vrijheid van onderwijs ligt vast in artikel 23 van de Grondwet. Dat artikel geeft iedereen het recht om scholen op te richten op basis van een levensbeschouwing. Het artikel staat in de politiek ter discussie sinds vooral de islamitische gemeenschap van het recht gebruikmaakt. Er komen ieder jaar enkele islamitische scholen bij.

Een deel van de VVD, aangevoerd door het Kamerlid Hirsi Ali, vindt dat een ongewenste ontwikkeling. Minister Verdonk van Integratie zei onlangs dat zij 'als liberaal' niets met artikel 23 heeft. En partijaanvoerder Van Aartsen zei te hopen dat zijn partij binnenkort officieel zal kiezen voor afschaffing van het bijzonder onderwijs.

Staatssecretaris Rutte is het daar niet mee eens. Artikel 23 verwoordt 'een fundamenteel liberaal recht', aldus de bewindsman donderdag in dagblad Trouw. 'Ik ben een groot aanhanger van artikel 23. Mensen moeten vrij zijn in de stichting van een school op grond van hun levensovertuiging. Liberalen hechten aan particulier initiatief en aan pluriformiteit.'

Oud-staatssecretaris van Onderwijs Ginjaar-Maas en het Tweede-Kamerlid Cornielje – tevens voorzitter van de Tweede-Kamercommissie voor Onderwijs – namen eerder al met kracht afstand van de koers van Van Aartsen.

Ook binnen de regeringscoalitie ligt artikel 23 zeer gevoelig.

Meer over