VVD: AOW-leeftijd naar 67

den haag CDA en PVV houden in de kabinetsonderhandelingen vast aan een verhoging van de AOW-leeftijd naar 66, zoals de sociale partners adviseren....

Ingewijden bevestigen een bericht daarover in dagblad Trouw.

Het idee dat het minderheidskabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van Geert Wilders deze week zou rondkomen, hebben de onderhandelaars losgelaten. De onderhandelingen gaan stroever dan gedacht en de doorrekening van maatregelen door het Centraal Planbureau laat op zich wachten. Betrokkenen spreken de hoop uit dat het regeer- en gedoogakkoord over twee weken gepresenteerd kunnen worden. Het CDA-congres kan dan plaatsvinden op 2 oktober.

CDA-onderhandelaar Maxime Verhagen hecht er belang aan vakbonden en werkgevers niet bij voorbaat tegen zich in het harnas te jagen. De verhoudingen met de sociale partners zijn belangrijk bij het doorvoeren van de miljardenbezuinigingen die het nieuwe kabinet voor ogen heeft. Wilders heeft niet zoveel op met de bonden, maar sluit zich graag bij Verhagen aan. Hij bezwoer vóór de verkiezingen immers nog dat de huidige AOW bij hem veilig was. Op deze manier houdt de PVV-leider de schade bij zijn achterban beperkt.

Na jaren gesteggel sloten vakbonden en werkgevers eind mei een akkoord waarin de AOW-leeftijd in 2020 omhoog gaat naar 66 jaar en wordt gekoppeld aan de levensverwachting. De hoogte van de uitkering zou welvaartsvast worden, de hoogte van de pensioenen afhankelijk van het behaalde beleggingsresultaat.

Het pensioenakkoord van de sociale partners is een leidraad bij de onderhandelingen, maar wordt volgens betrokkenen niet letterlijk overgenomen. ‘Er wordt goed naar gekeken, maar het wordt niet exact hetzelfde.’

Wilders krijgt naar verluidt de ruimte om bij het door de Kamer gevraagde onderzoek naar een nieuwe trainingsmissie in Afghanistan, tegen te stemmen. VVD en CDA nemen het op in het regeerakkoord, dat zij met z’n tweeën sluiten. Wilders stemt dan tegen, maar belooft het kabinet er niet om naar huis te sturen. In de Tweede Kamer heeft het voorstel om een contingent politietrainers naar Afghanistan te zenden, vergezeld van militairen die hen beschermen, ook de steun van D66 en GroenLinks.

Wilders zou in de immigratieparagraaf van het gedoogakkoord eisen dat er streefcijfers komen hoeveel migranten Nederland binnenlaat. Het CDA geeft daarop vooralsnog niet thuis.

Meer over