Vuile 'PC Hooft-tractor' wordt 540 euro duurder

Onzuinige auto's worden na 1 juli 540 euro duurder. Dat is het gevolg van een verandering van de BPM, de belasting op auto's, die op die datum van kracht wordt....

De hoogte van de korting of de opslag op de BPM hangt af van hetenergielabel. De Rijksdienst voor Wegverkeer, de RDW, deelt sinds 2001 alleauto's die in Nederland worden verkocht in energiecategorieën in, volgenshet systeem dat ook bekend is van huishoudelijke apparaten.

Auto's die in vergelijking met voertuigen uit dezelfde klasse relatiefveel brandstof verbruiken en kooldioxide uitstoten, krijgen een 'G'-stickeropgeplakt. De klasse wordt bepaald aan de hand van de afmeting van de auto.Schonere auto's, waarvan de uitstoot minimaal 20 procent onder hetgemiddelde ligt, krijgen daarentegen een 'A'-label. Alles wat daartussenvalt krijgt een B, C, D, E of F. De hoogte van de BPM wordt afhankelijk vandit label.

Het systeem maakt de aanschaf van relatief zuinige auto'saantrekkelijker. Het is niet bedoeld om de verkoop van kleine auto's testimuleren. Voor de zuinigste auto's in een klasse kan de korting een slokop een borrel schelen. De prijsvan de Daihatsu Cuore bijvoorbeeld, volgensde importeur de 'goedkoopste en zuinigste auto van Nederland', daalt van8000 euro nu, tot 7000 euro na 1 juli. Dat is een prijsdaling van12,5 procent.

De prijsstijging voor vuilere auto's is minder imposant. Voor deV10-dieselversie van de Volkswagen Touareg bijvoorbeeld, een van de meestvervuilende 'stadsterreinauto's', stijgt de BPM met 540 euro. Dat is ruimeen half procent van de aanschafprijs van 104 duizend euro.

Meer over