VSN zet mes in de top en wil snel naar beurs

De raad van bestuur van busbedrijf VSN trekt de macht naar zich toe. Al een half jaar na de oprichting van busdochter VSN-1 gaat de bezem door het bedrijf en komen twee van de drie directeuren op straat te staan....

Van onze verslaggever

Harry van Gelder

AMSTERDAM

Sevenstern gaat samen met mede-bestuurslid J. Van den Ochtend, en ex-Midnet directeur C. Anker, de directie van de busdochter vormen. De VSN-holding vertrekt uit Utrecht en trekt in Hilversum bij VSN-1 in. Beide bestuursleden gaan zich daar vooral bezighouden met de privatisering en internationalisering.

Anker is de enige van de huidige leiding die mag blijven. De andere twee, P. Schretlen en N. van Trigt (ex-directeur NZH), verdwijnen bij het busbedrijf.

Sevenstern en Van den Ochtend hebben grote plannen met het oude staatsbedrijf. Over ruim twee jaar moet het bedrijf aan de beurs zijn genoteerd. Volgens Van den Ochtend is minister Netelenbos, de enige aandeelhouder, niet tegen de privatisering. 'We moeten ons natuurlijk eerst bewijzen aan de markt en een track-record op bouwen. Maar ik denk dat het over ruim twee jaar kan. We gaan nu zo snel mogelijk de statuten wijzigen. Het ministerie heeft daar al toestemming voor gegeven.'

VSN-1 wijzigt ook zijn strategie. Het busbedrijf wil niet langer activiteiten afstoten, zoals de politiek eist. Het bedrijf wil juist groeien en meedoen met de toekomstige openbare aanbestedingen in Nederland.

Dit is in strijd met de plannen van het kabinet. Vanaf volgend jaar worden regionale vervoersgebieden openbaar aanbesteed. Bedrijven die meer dan 50 procent van de markt in handen hebben mogen daar niet aan meedoen. VSN-1 verzorgt momenteel 65 procent van het streekvervoer. 'We mogen en willen groeien in het buitenland, maar dat kan alleen vanuit een een sterke Nederlandse positie. Daarom moeten we ook in Nederland groter worden', zegt Sevenstern. De bestuursvoorzitter denkt dat hij moeilijkheden met minister Netelenbos kan vermijden door VSN-1 ook op het spoor actief te laten zijn. 'Als je de spooractiviteiten en het kleinschalig vervoer ook tot de markt rekent, bedraagt ons marktaandeel maar 32 procent. Dat is nu al minder dan we in het jaar 2010 moeten hebben.'

De VSN-top heeft deze redenering voorgelegd aan het ministerie van Verkeer. 'Die voelt daar wel wat voor', zegt Van den Ochtend. Dat is opmerkelijk, omdat busgigant VSN vorig jaar onder druk van de politiek is opgesplitst in het randstadbedrijf VSN-1 en de regiobedrijven VSN-Noord en het Limburgse Hermes.

VSN-Noord is vorige week voor 150 miljoen gulden verkocht aan het Britse busbedrijf Arriva. Tot nu toe was onduidelijk of de VSN-top dat geld mocht houden. Volgens Van den Ochtend is dat geen probleem. 'Van het ministerie mag het. Het is ook nodig, want we hebben het geld hard nodig om de solvabiliteit op te krikken.'

Over de verkoop van Hermes is de VSN-top nog in gesprek. 'We praten zeer intensief met CGEA, het moederbedrijf van Lovers Rail. Maar ook andere partijen zijn nog in de race', zegt Sevenstern.

VSN wil Hermes alleen verkopen als het in ruil daarvoor een busbedrijf in het buitenland krijgt. 'Geld speelt minder een rol. Het gaat gaat om de creativiteit van het buitenlandse aanbieding.'

Busdochter VSN-1, dat straks als enig Nederlands busbedrijf nog onder de holding valt, moet een transparante, en marktgerichte onderneming worden, zegt Sevenstern. Onder de directie worden drie regio-directeuren aangesteld, voor het zuiden, westen en midden/oosten van het land.

De regio-directeuren worden afgerekend op hun financiële en commerciële resultaten. De VSN-top denkt dat met de regio-structuur sneller op de behoefte van markt kan worden ingespeeld. De regio-directeuren moeten zich onder meer voorbereiden op de toekomstige aanbestedingen in het openbaar vervoer. 'We willen één duidelijk aanspreekpunt hebben. Zodat iedereen weet waar hij moet zijn.' De plannen zijn woensdag voorgelegd aan de OR.

Meer over