VS zijn pas tevreden als Bin Laden is gepakt

Nu de Taliban en Al Qa'ida lijken verslagen, groeit in de VS de frustratie over het uitblijven van de arrestatie van Osama bin Laden....

Hoe ziet Osama bin Laden eruit zonder baard? De Amerikaanse televisie liet gisteren montagefoto's zien van het bekende smalle gezicht, met een kort baardje of alleen een donkere snor. Ironisch genoeg begon hij er steeds meer uit te zien als Saddam Hussein.

De montagefoto's zijn een uitdrukking van de frustratie die de Amerikanen begint te bekruipen nu de Taliban en Al Qa'ida zijn verslagen, maar de hoofdverdachte spoorloos blijkt te zijn verdwenen. Alsof de geallieerden na de val van Berlijn een portret van Hitler zonder snorretje zouden moeten verspreiden.

De frustratie is des te groter doordat de regering-Bush de oorlog tegen het terrorisme van meet af aan een sterk persoonlijk karakter heeft gegeven. Net als zijn voorgangers, ayatollah Khomeiny en de Iraakse dictator Saddam Hussein, is Bin Laden voor de VS de belichaming van het Kwaad geworden, of zoals president Bush het uitdrukt: de evildoer.

Dat gevoel werd nog versterkt door de uitzending van de videoband waarop Bin Laden zich verkneukelt over het onverwacht grote aantal slachtoffers van de aanslagen op het World Trade Center.

Volgens de opiniepeilingen zijn de meeste Amerikanen zeer tevreden over het verloop van de militaire operatie in Afghanistan. Toch zegt 62 procent van de Amerikanen dat er geen sprake is van een overwinning in de oorlog tegen het terrorisme, zolang Osama bin Laden niet is gevonden. 'De oorlog in Afghanistan, laat staan de oorlog tegen het terrorisme, zal nooit ten einde lijken zonder de gevangenneming of de dood van Osama bin Laden', vat de New York Times het gevoel onder de Amerikanen samen.

In de Amerikaanse media klinkt enige ergernis door over de onwil van de anti-Talibantroepen om de jacht op Bin Laden voort te zetten, nu zij de Al Qa'ida-troepen uit hun laatste bolwerk bij Tora Bora hebben verdreven.

Volgens sommige waarnemers betalen de VS nu de prijs voor de beslissing de militaire acties op de grond grotendeels over te laten aan de anti-Talibanstrijders. Nu die het animo lijken te hebben verloren om achter Bin Laden aan te zitten, komt die taak terecht op de schouders van een handjevol Amerikaanse en Britse commando's in het onherbergzame gebied.

Via verhoren van gevangen Al Qa'ida-strijders proberen de VS erachter te komen of Bin Laden is ontsnapt of mogelijk is omgekomen bij de Amerikaanse bombardementen. Naar verluidt beschikken de VS over DNA-materiaal van familieleden van Bin Laden om eventuele stoffelijke resten te testen.

Maar het lijkt erop dat de VS ervan uitgaan dat de terroristenleider erin is geslaagd te ontkomen over de grens met Pakistan. De Pakistaanse regering heeft maar weinig greep op het grensgebied, waar vrij veel sympathie voor de Taliban bestaat.

Onderminister van Defensie Paul Wolfowitz waarschuwde andere landen geen onderdak te bieden aan Bin Laden: 'Zij hebben gezien wat er met de Taliban is gebeurd.'

Meer over