'VS straffen Nederland bij afhaken'

'Als de Nederlanders besluiten geen troepen naar Afghanistan te sturen, zal dat schadelijk zijn voor de Nederlandse belangen in de Verenigde Staten....

Oud-diplomaat Paul Bremer III voorspelt dat Amerika Nederland zalstraffen als het niet de elfhonderd militairen levert die het de NAVOheeft toegezegd voor de stabilisatiemacht in Afghanistan. Bremer was tussen1983 en 1986 Amerikaans ambassadeur in Den Haag. In 2003, kort na de valvan Saddam Hussein, werd hij als vertrouweling van president Bush deAmerikaanse bewindvoerder over Irak. Over die periode schreef hij een boekdat vandaag verschijnt.

In een vraaggesprek met de Volkskrant laat Bremer geen twijfel bestaanover de Amerikaanse reactie op een Nederlandse afwijzing. 'Hoor eens, ikmaak geen deel uit van de regering, maar iedereen die denkt datAfghanistan louter een zaak is van de Amerikanen zit er volkomen naast.'Het is voor het eerst dat van ingewijde, Amerikaanse kant openlijk oversancties wordt gesproken.

'De Nederlandse politici moeten natuurlijk hun eigen balans opmaken,maar onze politici zullen zich bij een negatief besluit afvragen: wat steltdie NAVO nog voor als bondgenoten niet bereid zijn met onsschouder-aan-schouder te staan? Juist Europa heeft geroepen om meerinternationale samenwerking. Nu de gelegenheid zich voordoet, gaat men hetuit de weg.'

'Consequenties' zijn dan onvermijdelijk, meent Bremer. 'Ik neem aandat van tijd tot tijd beslissingen moeten worden genomen door deAmerikaanse regering, door het Congres, die invloed hebben op Nederlandseeconomische belangen. Het is niet moeilijk te voorzien dat dan besluitenvallen die niet in het belang van de Nederlanders zijn.'

Volgens Bremer bestaat tussen de VS en grote delen van Europa eenscheiding van geesten over de vraag hoe gevaarlijk het moslim extremismeis. 'Wat veel Europeanen niet begrijpen is dat 11 september voor bijna elkeAmerikaan een aardschok was. De meeste Amerikanen beseffen in een zeergevaarlijke wereld te leven. Dat besef leeft in Europa veel minder.'Pagina 4: 'Met Irak komt het goed'

Meer over