‘VS martelden vaak in Irak’

Mishandeling en marteling door Amerikaanse soldaten van gevangenen in Irak waren tussen 2003 en 2005 aan de orde van de dag en hadden de instemming van officieren....

Dit is de strekking van een rapport dat gisteren is uitgebracht door de in New York gevestigde mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. De groep baseert zich voornamelijk op interviews die het heeft gehouden met Amerikaanse militairen.

De Amerikaanse regering heeft steeds verklaard dat mishandeling van gevangen genomen Irakezen tot de uitzonderingen behoorde en dat het zeker niet gebeurde met instemming van bovenaf. Human Rights Watch (HRW) spreekt dit tegen: marteling werd ‘oogluikend toegestaan en vaak toegepast’. Soldaten die bezwaar maakten tegen de praktijken werden ‘afgescheept of genegeerd’.

Het nieuwe rapport komt op een moment waarop in de VS volop discussie wordt gevoerd over de rechten van politieke gevangenen in de oorlog tegen het terrorisme. Het Amerikaanse Hooggerechtshof bepaalde eind juni dat ook voor deze gevangenen de Conventie van Genève geldt. HRW: ‘Het rapport levert sterke voorbeelden van mishandelingen die gebeuren als men de internationale basisstandaard niet wil kennen.’

HRW vraagt in het rapport vooral aandacht voor gebeurtenissen in een gevangenenkamp bij het vliegveld van Bagdad, Camp Nama geheten. De gedetineerden daar waren volgens de groep niet aangemeld bij het internationale Rode Kruis. Ze zouden regelmatig zijn ontkleed en geslagen. Ook zou nachtrust hun in ernstige mate zijn onthouden.

Volgens Human Rights Watch zijn verscheidene gevallen van marteling gemeld aan de militaire leiding in Bagdad en Washington, ‘maar er werd geen of amper actie ondernomen om er een einde aan te maken’. De groep heeft nu aan het Amerikaanse Congres en aan president Bush om onafhankelijk onderzoek gevraagd naar ‘de werkelijke schaal’ van mishandeling van gevangenen in Irak.

The New York Times meldde zondag nieuwe ontwikkelingen in de zaak van vier Amerikaanse soldaten die door de legerleiding van moord zijn beschuldigd op drie Irakese gevangenen, op 9 mei van dit jaar. Volgens hun advocaten handelden de vier op bevel van hun officieren en hadden ze de opdracht ‘alle niet-bejaarde mannen te doden’.

Meer over