VS kampen met kolossale pensioentekorten, met name voor ambtenaren

Een aantal Amerikaanse overheden  heeft serieuze problemen. Op dit moment kijkt de stad Chicago aan tegen een pensioentekort dat net zo groot is als de totale belastingopbrengst van de afgelopen negentien jaar. Soortgelijke tekorten zijn er in New Orleans, Dallas, Philadelphia, New Jersey,  Kentucky.

Jeroen van Wensen
De New Stock Exchange in New York. Beeld afp
De New Stock Exchange in New York.Beeld afp

De Financial Times heeft inzage gekregen in een nog niet gepubliceerd onderzoek van Stanford University. Van de 649 onderzochte Amerikaanse ambtenarenregelingen staat er geen enkele in de plus, becijferden de onderzoekers.

In de Verenigde Staten woedt al jaren discussie over de pensioentekorten. Die zijn namelijk kolossaal. Vooral de ambtenarenfondsen zitten zwaar in de problemen. De kans is groot dat de jongere ambtenaren weinig tot niks van hun pensioen zullen zien.

Amerikaanse steden, staten en overheidsinstanties draaien op voor die tekorten. Maar daar hebben die overheden helemaal geen geld voor. Volgens deskundigen gaan de pensioentekorten leiden tot een nieuwe golf aan faillissementen op zijn Detroits - de Amerikaanse stad die in 2013 in de nasleep van de financiële crisis bankroet ging.

Het officiële tekort van deze pensioenfondsen bedraagt omgerekend ongeveer 1,1 biljoen euro. Om een idee te geven van hoe zich dat verhoudt tot de pensioenaanspraken: de 'dekkingsgraad' van de Amerikaanse ambtenarenfondsen is gemiddeld 75 procent. Dat betekent dat de fondsen gemiddeld 25 procent te weinig vermogen in kas hebben om de beloofde pensioenen uit te betalen.

Dat klinkt al kras, maar volgens Stanford staan de Amerikaanse pensioenen er in werkelijkheid nóg veel slechter voor. Want de Amerikanen gaan uit van veel te hoge rendementen op hun beleggingen, vinden de onderzoekers. Die beleggingsrendementen moeten op termijn het geld opleveren om de pensioenen te betalen. Hoe hoger het jaarlijks rendement, hoe minder startvermogen nodig is om over vele jaren de beloofde pensioenen te kunnen uitkeren. De Amerikaanse pensioenfondsen gaan uit van 7 procent rendement - jaar in, jaar uit. Ter vergelijking: Nederlandse pensioenfondsen mogen in hun prognoses van maximaal 3,3 procent rendement uitgaan. Toezichthouder DNB eist dat de Nederlandse fondsen aan de veilige kant gaan zitten met hun ramingen. De Amerikanen doen dat niet - zij rekenen zich liever rijk.

Meer over