Vrouwendag?

De positie van vrouwen en meisjes is de afgelopen decennia flink verbeterd. Toch werd maandag opnieuw de Internationale Vrouwendag gevierd....

Aat Veldhoen, kunstschilder en geliefde van Hedy d'Ancona: 'Moeilijke vraag. Eigenlijk is het natuurlijk onzin dat vrouwen een eigen dag hebben, mannen hebben dat toch ook niet? Vrouwendag is net zoiets als moederdag. Het zou wel zo eerlijk zijn als mannen dan ook hun eigen dag krijgen.

'Maar als de nadruk ligt op het internationale aspect, is het inderdaad wel nuttig dat er zoiets is als een vrouwendag, want in andere landen worden vrouwen veel meer achtergesteld dan in Nederland. Hier hebben vrouwen toch geen klagen? Ik bedoel, als je als man van je vrouw wilt scheiden, krijgt de vrouw aan bijna alle kanten gelijk van de rechter.

'Ja, het is ook zo dat veel vrouwen in Nederland toch nog worden achtergesteld. U hebt me helemaal om, goed idee die Vrouwendag. Die mogen ze nog lang instandhouden.'

F.B. Hotz, schrijver, moest zich in het verleden regelmatig verdedigen tegen het verwijt dat hij een vrouwenhater zou zijn: 'Als man moet ik zeggen dat het mij lijkt dat zo'n dag echt helemaal niet nodig is. Niet omdat vrouwen al precies dezelfde positie innemen als mannen, maar omdat ik denk dat vrouwen mans genoeg zijn om zichzelf te verdedigen. Vrouwen denken veel sneller dan mannen, kunnen vaak veel beter en scherper formuleren. Helemaal niet nodig dus.

'Vrouwen zien zichzelf teveel als groep terwijl ze, net als mannen, allemaal verschillende individuen zijn. Volgens mij komt die drang zich te verenigen als groep voort uit zelfonderschatting.

'Maar echt iets mis is er niet met de Internationale Vrouwendag. Als ze zelf geloven dat het helpt, heeft het misschien wel zin. Dan moeten ze het dus maar doen.'

Bob van Schijndel, gaat binnenkort de Eerste Kamer in voor GroenLinks: 'Maandagochtend werd ik wakker en ik wist het meteen, vandaag is het Internationale Vrouwendag. Een manifestatiemoment, een dag waarop radio, tv en kranten extra aandacht besteden aan de zaak van de vrouw. Absoluut geen veredelde moederdag! Ik neem deze dag zeer serieus.

'Je kunt zeggen dat het elke dag Vrouwendag is. Als samenleving moeten we voortdurend letten op de achtergestelde positie van vrouwen, waken voor seksuele intimidatie op het werk, zorgen dat vrouwen gelijke kansen hebben op promotie en recht hebben op deeltijdwerk. Eigenlijk zouden mannen meer aangesproken moeten worden op vrouwenemancipatie. Het moet mogelijk zijn dat hij een carrière-offer brengt en de zorg voor de kinderen op zich neemt, zodat zij de ruimte krijgt om aan haar maatschappelijke carrière te werken. Een Internationale Mannendag is geen gek idee. Dagthema: hoe sta je als man macht af.'

Evert van Seggelen, directeur uitzendbureau Segment in Leiden: 'Van mij mag die dag rustig blijven bestaan. Opheffen kan ook. Maar zoals het nu gaat, gaat het toch prima? In ons bestand zitten net zoveel mannen als vrouwen, maar zelf werk ik, dat is zuiver persoonlijk, liever met vrouwen. Vrouwen geven mij een beter gevoel. Ze zijn betrouwbaarder, je kunt er tenminste afspraken mee maken.'

Hans van Eijgen (44), vrijgezel, lid van ondernemingsraad bij de Belastingdienst in Rijswijk: 'De Dag van de Secretaresse zegt me wel wat, maar de Internationale Vrouwendag. Bestaat dat al lang? Werken in deeltijd is bij ons vrij goed geregeld, maar ik voorzie op dat gebied nog flinke discussies. Zeker als de rijdende werkplek toekomst wordt. Werkgevers zullen voor tien parttimers nog maar vijf werkplekken creëren. Ze moeten dan onderling maar uitvechten wie, waar en wanneer werkt. Dus iedereen een ladenblok, niemand meer een eigen bureau. En niet meer met z'n allen op vrijdag of woensdagmiddag vrij. Ja, dat zal nog een hoop spanning geven.'

Rob Brandsen, kraandrijver: 'In veel landen hebben vrouwen niet dezelfde rechten als mannen. Ik was vorig jaar op vakantie in India en daar werden de vrouwen echt nog behandeld als voetveeg. De hele dag waren ze aan het werk, terwijl de mannen met elkaar zaten te praten. Daar valt nog veel werk te doen. Zo'n Internationale Vrouwendag is een goede zaak. Misschien dat de westerse wereld zo een signaal kan geven.'

Menno Jacobs, van de vakgroep Vrouwenstudies in Tilburg, promoveerde op een onderzoek naar het vaderschap: 'Ik sta ambivalent tegenover zo'n dag. Aan de ene kant hebben vrouwen in hun werk nog steeds een achterstandspositie, want met name op hogere posities zie je vooral mannen. Aan de andere kant werpt de Vrouwendag een wel erg eenzijdig licht op vrouwen. Ook mannen bevinden zich op een aantal terreinen op grote achterstand. Uit de onderzoeken blijkt bijvoorbeeld dat veel mannen wel wat minder zouden willen werken nadat ze vader zijn geworden. Maar daar moet je bij veel bazen echt niet mee aankomen.'

Meer over