Vrouwen zijn bijzonder soeverein

Ik ben ook zo'n Smuldersvrouw die bevallen is met haar bestseller in de hand tijdens het opvangen van de eerste weëen. Helaas kon ik de oxytocine niet in mijn eigen gezellige sekshol laten stromen, de bevalling werd ingeleid in een ziekenhuis. Super eigenmachtig heb ik van begin tot eind mijn ogen dicht gedaan en dus ook niks van het klinische antihol vernomen.


Vrouwen kunnen het, zijn inderdaad in hoge mate souverein. Zou dat ook niet gelden voor de ruilseks van Wim de Jong, waarbij de man masturbeert in zijn vrouw zoals Smulders het noemde? Ik vermoed dat mevrouw De Jong met volle teugen geniet, want niet alleen hij masturbeert, zij ook.


En dat is toch heerlijk, het is een win-win-situatie, de lamp onder het keukenkastje wordt na een jaar eindelijk gemonteerd en je hebt nog lekkere seks ook. Want die ruilseks doe je natuurlijk wel zeer eigenmachtig op een moment dat je er zelf zin in hebt.


Mijn beide zonen zijn in 1957 en 1960 thuis geboren in Bergen Noord-Holland, onder de bekwame en stijlvolle leiding van vroedvrouw juffrouw Schaap. Dat mag wel eens genoemd worden. Zij wist als geen ander de jonge, onervaren vader en moeder zelfvertrouwen te geven.


Indrukwekkend vond ik in het interview met Beatrijs Smulders (Vervolg, 4 december) het voorlichtingsverhaal dat zij als 12-jarig meisje van haar vader kreeg. De metafoor van de parels in de schatkist is een vondst. Als jonge ouders de gave hebben om hun kinderen (zowel jongens als meisjes) uit te leggen dat je de schatkist moet openen als je daar het juiste gevoel bij hebt, dan heb ik daar bewondering voor.


Conclusie: het interview met Beatrijs Smulders van Wilma de Rek en Pieter Broertjes was een echte parel.


In het interview met Beatrijs Smulders kwam ook haar visie over de babysterftecijfers in Nederland naar voren. Alleen, wat ik nou zo graag had gezien was de verloskundige visie bezien vanuit het kind.


Waar liggen de belangen? Hoe wordt de gezonde zwangere geïnformeerd en gecontroleerd bij de verloskundige, hoe is de bewaking van het ongeboren kind bij de thuisbevalling, hoe vindt lichamelijk onderzoek van de pasgeborene plaats? Is dit alles vanuit het kind gezien optimaal geregeld, of zou het beter kunnen? Waar liggen de zwakke plekken in de organisatie, of in de kennis en vaardigheden van de verloskundige anno 2010? Zo ja, hoe zouden die kunnen worden verholpen?


Een kritische beschouwing van een vakvrouw die zeker credits op haar vakgebied heeft verdiend, was een mooie maar ook broodnodige aanvulling geweest in de hele discussie over hoe wij in Nederland de babysterftecijfers zouden kunnen verbeteren.


Meer over