Commentaar

Vrouwelijk potentieel onbenut laten is gewoonweg dom

Zolang mannen er niet van overtuigd zijn dat het in ieders belang is om vrouwen als gelijken te behandelen, zal het nooit opschieten met de emancipatie van vrouwen.

null Beeld anp
Beeld anp

'Hierbij beloof ik plechtig thuis voortaan vaker de afwas te doen.' De strijd voor gelijke behandeling van vrouwen is gedecimeerd tot dit cliché, uitgesproken op de eerste mannentop ooit gehouden in het hoofdkwartier van de Verenigde Naties, als antwoord op eerdere vrouwentoppen om de rechten van vrouwen te verbeteren.

De belofte van de Palestijnse ambassadeur mag in de Arabische wereld een moedige poging zijn de patriarchale machocultuur te doorbreken, binnen de VN-context stemmen de woorden droevig. Duidelijk wordt gemaakt dat gelijkheid tussen mannen en vrouwen niet wordt gezien als een humanitaire plicht of economische noodzaak, maar als een persoonlijk aardigheidje.

Zolang mannen er niet van overtuigd zijn dat het in ieders belang is om vrouwen als gelijken te behandelen, zal het nooit opschieten met de emancipatie van vrouwen. En dat is zorgwekkend, vooral vanuit bedrijfseconomisch oogpunt. Uit onderzoek van de internationale arbeidsorganisatie ILO bleek afgelopen week dat 40 procent van de banen door vrouwen wordt bezet, steeds meer vrouwen managementposities bekleden en dat ruim eenderde van de - vooral kleine - bedrijven door vrouwen wordt gerund.

Diversiteit

Vrouwen zijn dus alom vertegenwoordigd op de werkvloer, maar toch hebben zij het nog steeds zelden voor het zeggen. Ondanks decennia van strijd, goede bedoelingen en dreiging met wetgeving blijft het glazen plafond in het bedrijfsleven even hardnekkig. En dat is niet uit onwil - veel bedrijven maken immers serieus werk van diversiteitbeleid -, maar omdat mannen er nog steeds niet van overtuigd zijn dat diversiteit goed is voor een bedrijf.

Tal van onderzoeken laten zien dat gemengde bedrijven beter presteren, een hogere beurswaarde vertegenwoordigen en beter inspelen op de vraag van de - eveneens diverse - doelgroep. Het niet benutten van vrouwelijk potentieel is dus bedrijfseconomisch gezien een gemiste kans. Gezien de toenemende concurrentie in de wereld is onderbenutting van de helft van de - opgeleide - bevolking strategisch gezien zelfs gewoon dom. Dat zouden de VN-vertegenwoordigers als eerste moeten onderkennen.

Meer over