'Vrouw moet zeggen wat zij wil'

Er kunnen heus wel meer vrouwen een topfunctie krijgen. Als bedrijven zich maar laten leiden door het talent en de kwaliteit van kandidaten.

VAN ONZE VERSLAGGEEFSTER LISETTE VAN ENGELEN

DEN HAAG - 'Ik denk dat de tijd voorbij is dat diversiteit werd gezien als een vervelend onderwerp, als gezeur van lastige types.' Voormalig Kamervoorzitter Gerdi Verbeet is donderdag voorzichtig optimistisch bij de presentatie van het rapport over de voortgang van het charter Talent naar de Top. Het aantal vrouwen in directiefuncties van de betrokken bedrijven is tussen 2011 en 2012 gestegen van 19 naar 20,2 procent. 'Dat is een vooruitgang ten opzichte van de 0,7 procent stijging van vorig jaar.'

Niettemin zijn er ook zorgen. Want in de laag onder directiefuncties is het aandeel vrouwelijke managers gelijk gebleven.

'Ik ben geen voorstander van quota', zegt Jeanine Hennis-Plasschaert, minister van Defensie, vlak nadat Verbeet haar het rapport heeft overhandigd. 'Quota zijn misschien goed voor vis, maar ik vind dat het vrouwen niet siert.' De minister vindt dat vrouwen vooral zelf het heft in hand moeten nemen om hogerop te komen. 'In de politiek hoor je ook in een wollige brei om je punten heen te draaien. Dat deed ik niet toen ik in een tv-interview werd gevraagd welke ministerspost ik zou willen als de kans zich zou voordoen. Ik zei: 'Dan heel graag op Defensie.'

'Er móét worden gesproken over dit onderwerp', zegt Gerdi Verbeet, terwijl ze vanaf het podium de zaal toespreekt. 'En dus moet iedereen op de foto zodat jullie die kunnen verspreiden.' Van alle aanwezige bedrijven loopt een afgevaardigde naar voren. Een van hen is Klaske de Jonge van Vodafone. Bij het telecombedrijf is het percentage vrouwen in de top met 5 procent toegenomen. 'Door het nieuwe werken is het voor vrouwen makkelijker geworden om net zo hard te werken als mannen. Om acht uur 's avonds komen er bijvoorbeeld mailtjes binnen van vrouwelijke collega's. Dan zijn de kinderen naar bed.' Volgens De Jonge helpen de quota toch ook. 'Bij het werven van de nieuwe traineegroepen moet de helft vrouw zijn. Het is belangrijk om ook een kweekvijver te hebben vanwaaruit vrouwen uiteindelijk de top bereiken.'

Namens de jonge generatie zet Roeland Vos, management trainee bij Ormit,de zaal op scherp: 'Volgens mij is dit een non-discussie. Talent en kwaliteit leiden vanzelf tot een gelijkwaardig aantal mannen en vrouwen in de top. Nergens is de diversiteit zo groot als waar kwaliteit komt bovendrijven.' Ook Thao Nguyen, financieel manager, denkt dat haar generatiegenoten het onderwerp vrouwen in de top anders benaderen. 'Vrouwen durven niet uit hun eigen comfortzone te stappen, dus dat moet worden gestimuleerd. Als ze dat doen en werkgevers kijken naar talent, dan komt diversiteit vanzelf.'

undefined

Meer over