Vrolijk doodgaan

In haar artikel 'Leve de moddervette oma's' breekt Aleid Truijens een verfrissende lans voor leuker leven, niet per se gezonder (het Betoog, 11 februari)....

Graag wil ik de zegeningen van ongezond leven scherper naar voren halen. Zegening één: Er is een leeftijdsomslagpunt waarop de gemiddeldeverzekerde opeens meer geld gaat kosten dan hij of zij betaalt. Als jevroeg doodgaat bereik je dat omslagpunt niet en blijf je dus aan de goedekant van de solidariteit ' ook zonder premieverhoging.

Zegening twee: we hoeven onszelf en onze verzorgenden niet te belastenmet een jarenlange achteruitgang waarin we liever dood willen en niet meerweten hoe we dat aan moeten leggen. We hoeven onze kinderen enkleinkinderen niet te belasten met de verplichting ons op te zoeken. Houtoch op! Ga toch gewoon leuk dood!

En tenslotte de grootste zegening: de noodzaak het vermijdingsgedrag loste laten. Het verplicht ons er voortdurend over na te denken dat onzespanne slechts zeventig jaar is en dat we ons moeten bezighouden met watdoodgaan als levensfeit eigenlijk betekent. Als iedereen leeft met hetbesef dat het gauw afgelopen kan zijn wordt de wereld een betere plek.

Kortom, ik geniet vrolijk van mijn dagelijks pakje sigaretten. Ik rookmet opzet om niet oud te hoeven worden, denk nooit na over mijn gezondheiden ga bijna nooit naar de dokter. Ik kan iedereen deze levenswijzehartelijk aanbevelen.

Meer over