NieuwsAntiradicaliseringsambtenaar

Vrijspraak geëist voor Amsterdamse oud-antiradicaliseringsambtenaar Saadia ait-T.

De Amsterdamse oud-antiradicaliseringsambtenaar Saadia ait-T. moet volgens het Openbaar Ministerie worden vrijgesproken van het vervalsen van facturen. Die eis is een kleine stap naar eerherstel.

Saadia ait-T. (midden) en haar advocaat Richard Korver (r) komen aan bij de rechtbank in Amsterdam.  Beeld ANP
Saadia ait-T. (midden) en haar advocaat Richard Korver (r) komen aan bij de rechtbank in Amsterdam.Beeld ANP

Ineengekrompen en snikkend zit Saadia ait-T. (36) in het verdachtenbankje van de Amsterdamse rechtbank. De gewezen antiradicaliseringsambtenaar van de gemeente Amsterdam, die in 2017 het veld moest ruimen vanwege verdenkingen van belangenverstrengeling en valsheid in geschrifte, is naar eigen zeggen volledig vastgelopen in haar leven.

‘Ik sta nog steeds stil. Ik doe wel mijn best om weer aan het werk te kunnen, maar met mijn huidig profiel kom ik nergens aan de bak. Zelfs voor een baantje als callcenter-medewerker word ik niet uitgenodigd. De laatste drie jaar leef ik van een minimuminkomen, en ik word ondersteund door mijn familie, maar dat heeft inmiddels ook zijn grenzen bereikt.’

Slordig en onprofessioneel

Slordig, wordt ze donderdagochtend door het Openbaar Ministerie genoemd. Onprofessioneel ook. Maar een fraudeur die willens en wetens met een vriendje facturen vervalste om de gemeente Amsterdam honderdduizenden lichter te maken? Daar is het OM na drie jaar onderzoek niet van overtuigd geraakt. Vrijspraak werd er dan ook geëist. Haar vriendje, Said J., werd nog wel verdacht van het indienen van twee vervalste facturen voor niet geleverd werk en hoorde 120 uur werkstraf eisen.

Een volledige rehabilitatie is de eis niet te noemen, maar een kleine stap naar enig eerherstel lijkt het wel. Want het waren, zacht gezegd, drie nogal tumultueuze jaren voor Ait-T. Jaren waarin ze in de in media en in de politiek werd neergezet als de corrupte spil in een lucratieve Marokkaans-Amsterdamse ‘antiradicaliseringsindustrie’ die van cliëntelisme en onkunde aan elkaar zou hangen.

De aantijgingen begonnen in 2017, toen Ait-T. door wijlen burgemeester Eberhard van der Laan met strafontslag werd weggestuurd. Reden: Ait-T. zou niet integer gehandeld hebben door opdrachten te verlenen aan J., met wie ze een heimelijke liefdesrelatie zou hebben. Bovendien zou J. facturen door Ait-T. laten accorderen terwijl daar geen werk voor verricht was. Op deze manier zou het tweetal de gemeente voor honderdduizenden euro’s gedupeerd hebben.

Schijn tegen

Vorig jaar werd Aït-T.’s ontslag door een bestuursrechter als ‘terecht en proportioneel’ beoordeeld omdat Ait-T. ‘in elk geval de schijn heeft laten ontstaan, door met een zakelijke relatie ook een privérelatie onderhouden.’ Ait-T. is hier tegen in hoger beroep gegaan.

De vermenging van zakelijk met privé zou met name plaatsgevonden hebben ten tijde van de ‘grijze campagne’, een geheim project waarin Ait-T. door Van der Laan verantwoordelijk werd gemaakt voor de ontwikkeling van onlinefilmpjes die jongeren van radicaal-islamitisch gedachtegoed moeten afhouden. Ait-T. zou J. ingeschakeld hebben voor de volledige productie van de filmpjes. Ten tijde van dit project zouden Ait-T. en J. ook gezamenlijk vakantie hebben gevierd in onder meer Turkije en Dubai. Een foto waarop ze elkaar kussen en een App-bericht waarin Ait-T.’ zichzelf de ‘steun en toeverlaat’ van J. noemen versterken de indruk van een liefdesrelatie verder.

Ait-T. noemde het eerder hooguit een ‘flirtrelatie’ – als het een echte relatie was geweest dan had ze het wel ‘van de daken’ geschreeuwd. ‘Tijdens, maar ook nadat ik hoopte dat het misschien wat zou worden, ben ik zakelijk altijd prima en kritisch met hem blijven samenwerken.’

‘Grijze campagne’

Van de facturen die J. voor de ‘grijze campagne’ indiende bij Ait-T. werden na drie jaar onderzoek nog maar drie stuks – elk 18.000 euro groot – als verdacht aangemerkt. Het eindoordeel van het Openbaar Ministerie over de facturen is dat J. in twee daarvan meer uren declareert dan hij daadwerkelijk kan hebben gewerkt. Hoewel Ait-T. volgens het OM de facturen kritischer had moeten beoordelen valt J.’s handelen haar uiteindelijk niet aan te rekenen.

‘Ait-T. heeft niet geprofiteerd van de ingediende valse facturen. Zij heeft ook niet met J. samengewerkt in het valselijk opmaken van de facturen.’

In zijn slotwoord sprak Ait-T.’s advocaat Richard Korver over zijn cliënt als het slachtoffer van ‘institutioneel racisme’. Op de eerste plaats door Eberhard van der Laan, stelde Korver. Vlak voordat hij tot strafontslag overging zou Van der Laan verschillende aanvaringen met Ait-T. hebben gehad waarbij hij haar kunde en loyaliteit vanwege haar islamitische achtergrond in twijfel trok. Ook deelde Korver een sneer uit naar anonieme ambtenaren die in ‘defamerende krantenartikelen’ mochten leeglopen over Ait-T. en zo haar reputatie nog verder besmeurden.

‘Mijn cliënte werd door de burgemeester gewantrouwd omdat zij moslim was. Dat dacht zij niet alleen, maar velen denken dat met haar. Zou op iedere andere ambtenaar hetzelfde wapengekletter zijn losgelaten?’

Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.

Meer over