Vrijlating opponenten Jakarta op til

De nieuwe Indonesische regering zal een aantal politieke gevangenen vrijlaten. Het betreft alleen gevangenen die niet betrokken zijn geweest bij gewapend verzet tegen de regering-Soeharto....

GERRIT DE BOER

Van onze medewerker

Gerrit de Boer

JAKARTA

Hoewel Muladi geen aantallen noemde, wordt er in Indonesië van uitgegaan dat het gaat om tien tot vijftien gevangenen. Onder hen bevindt zich de voorzitter van de verboden vakbond SBSI, Mochtar Pakpahan. President Habibie moet vandaag zijn handtekening nog zetten, maar niemand verwacht dat hij dit zal weigeren. In de komende weken worden nog meer vrijlatingen verwacht.

De gevangenen kregen zondag alvast een voorproefje van hun aanstaande vrijheid. De Cipinang gevangenis in Oost-Jakarta, waar Pakpahan vastzit, zette de deuren wagenwijd open voor de binnen- en buitenlandse pers. Verschillende gevangenen lazen politieke verklaringen voor en juichten de val van Soeharto toe.

Volgens Sri Bintang Pamunkas, die zich anderhalf jaar geleden kandidaat stelde voor het presidentschap en die gevangen zit wegens belediging van Soeharto, moet de vrijlating plaatsvinden zonder enige voorwaarde. 'Wij willen geen amnestie', zei hij. Ook moet de regering haar excuses aanbieden voor het leed dat de geïnterneerden is aangedaan en hun naam volledig zuiveren. Hij noemde Soeharto de grootste dictator aller tijden.

Het is vrijwel zeker dat Xanana Gusmao, leider van de Oost-Timorese vrijheidsbeweging Fretelin, geen amnestie krijgt. Gusmao verklaarde zondag dat de strijd voor de zelfstandigheid van de in 1976 door Indonesië ingelijfde provincie gewoon doorgaat ondanks de val van Soeharto.

De eis van de oppositie spoedig vrije verkiezingen uit te schrijven, kreeg zaterdag bijval van de invloedrijke minister van Economische Zaken, Ginandjar Kartasasmita. 'Wij hebben een regering nodig die het mandaat heeft van het volk. En daarom is het belangrijk dat er zo snel mogelijk verkiezingen komen', aldus Ginandjar. President Habibie heeft volgens oppositieleider Amien Rais beloofd binnen een jaar verkiezingen te houden. Rais had zaterdagavond een onderhoud met de president.

Indonesië zal zich volgens minister Ginandjar houden aan de afspraken die zijn gemaakt met het Internationaal Monetair Fonds. De IMF-vertegenwoordiger in Indonesië, Kadhid Al-Eyd, toonde zich hierover verheugd. De Amerikaanse minister van Financiën, Robert Rubin, verklaarde dat de kredietverlening aan Indonesië zo spoedig mogelijk moet worden hervat, als aan de voorwaarden is voldaan.

Dit weekeinde demonstreerden studenten op verschillende plaatsen in het land opnieuw voor verregaande politieke hervormingen.

Sri Bintang en Pakpahan verklaarden zondag vanuit hun cel dat zij zich na hun vrijlating opnieuw zullen inzetten voor hervormingen. Beiden zijn van plan deel te nemen aan verkiezingen. Sri Bintang richtte hiervoor een jaar geleden al een politieke partij op. Pakpahan stelde een dergelijk initiatief in het vooruitzicht.

Terwijl de druk op president Habibie om hervormingen door te voeren toeneemt, maakte zijn broer, J.E. Habibie, zondag bekend dat kinderen en familieleden van de president binnenkort een aantal belangrijke functies neerleggen om de schijn weg te nemen dat ze zich schuldig maken aan nepotisme.

Hij is zelf de eerste die zijn baan opgeeft. Habibie stelde hem in maart aan als hoofd van de Batam ontwikkelingsmaatschappij, een organisatie die belast is met de ontwikkeling van een vrijhandelszone op het aan Singapore grenzende eiland. De familie heeft daar al jaren zakelijke belangen.

In de Indonesische pers werd dit weekeinde kritiek geleverd op het zakenimperium van de president, waarvan de waarde wordt geschat op vele tientallen miljoenen dollars. Een van zijn zonen is onder meer directeur bij het staatsvliegtuigbouwbedrijf IPTN.

Meer over