Vrije Molukse Jongeren handhaven dreigement

De groep die zich De Vrije Molukse Jongeren noemt, handhaaft zijn dreigementen met gewelddadige actie. De groep houdt hieraan vast ondanks de aanhouding van twee van zijn woordvoerders, G....

President F. Tutuhatunewa van de RMS, de Molukse regering in ballingschap, zei na overleg met leden van de groep zaterdag zeker te weten dat men geen harde acties gaat ondernemen of zich op het criminele pad zal begeven.

De Molukse Nederlanders G. Makatita en P. Patty, beiden woordvoerder van de groep, dreigden vorige week met gewelddadige acties als de Nederlandse regering zich niet zou inzetten voor het bestrijden van de gewelddadigheden op de Molukken.

Minister-president Kok riep tijdens een bijeenkomst van de Verenigde Naties in New York Indonesië op een einde te maken aan de bloedige onlusten op Timor en de Molukken. De jongeren noemden dit een zoethoudertje.

P. Patty kondigde daarop gerichte acties aan met molotovcocktails en bommen. Doelwit zouden mensen zijn 'die schuld hebben aan wat er nu gebeurt'. Tot die mensen behoren premier Kok en minister Van Aartsen van Buitenlandse Zaken.

De twee Molukse mannen werden aangehouden in hun woonhuizen in Breda en Zwolle, aldus een woordvoerder van het landelijk parket van het Openbaar Ministerie. Die woningen werden doorzocht, alsmede een tweede woning in Breda.

Makatita en Patty worden verdacht van vier strafbare feiten: bedreiging met geweld, opruiing, deelname aan een criminele organisatie en bedreiging van de ministerraad. De laatste twee verwijten kunnen worden bestraft met respectievelijk vier en twintig jaar gevangenisstraf.

VVD-parlementariër H. Kamp zegt het belangrijk te vinden dat regels worden toegepast. 'Als je niets doet, lok je dit soort bedreigingen uit en blijven deze mensen steeds een stapje verder gaan.'

Kamerlid B. Dittrich (D66), oud-rechter, vindt de arrestaties 'lastig'. De Molukse bedreigingen zijn 'niet prettig', zegt hij, maar hij acht het de vraag of er sprake is van een strafbaar feit. Dittrich is er meer voor om de dialoog met de jongeren aan te gaan. Dittrich: 'Ze voelen zich heel erg genegeerd en weinig series genomen.'

PvdA'er U. Santi, die vorig jaar met een RMS-afvaardiging naar Indonesië reisde, noemt de aanhoudingen niet verrassend vanwege de dreigende taal. Santi: 'Al betekent die taal niet per se dat er echt iets aan de hand is.'

Hij vreest negatieve gevolgen voor de Molukse gemeenschap in Nederland. Santi: 'Het gaat hier niet om een grote groep.'

Meer over