Vrij spel voor neonazi’s op internet

Tweede Kamer zoekt een weg om extreem-rechtse groepen en websites aan te pakken. In de praktijk blijkt dat lastig....

‘Heil Cor.’ Welkom op de site van Landstorm Records. Belangstelling voor onze nieuwste artikelen? Zoals Zog’s Nightmare, een computerspel waarmee Joden kunnen worden afgemaakt, al dan niet met behulp van de gaskamer? Of de cd Alcoholocaust van de band Jew Slaughter? Uw winkelwagen is nog leeg. U kunt betalen met creditcard.

Het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) deed vorige week aangifte vanwege het ‘onwaarschijnlijk heftige materiaal’ dat via deze site voor neonazistische propaganda en memorabilia te koop is. Directe aanleiding was het spel Zog’s Nightmare (ZOG staat voor Zionist Occupation Government), dat volgens MDI-directeur Niels van Tamelen de grenzen van de vrijheid van meningsuiting ver overschrijdt. Hij kan zich niet voorstellen dat een rechter geen aanzet tot haat ziet in een computerspel dat zich richt op het over de kling jaren van zo veel mogelijk Joden, herkenbaar aan een gele ster.

Websites die dit soort materiaal verkopen en de organisaties die erachter zitten, in dit geval het extreem-rechtse Blood & Honour, moeten verboden worden, vindt het CDA. Vorig jaar pleitte een meerderheid van de Tweede Kamer ook al voor het verbieden van het internationaal georganiseerde Blood & Honour, zoals in Duitsland en Spanje is gebeurd. Maar minister Hirsch Ballin van Justitie liet weten dat het niet gemakkelijk is een verbod te realiseren.

Grootscheeps onderzoek
Het is lastig te achterhalen wie er achter de neonazistische websites zitten. Niet zelden bevinden de ‘daders’ zich in het buitenland, ook al is de site gericht op Nederland. Ook is het lidmaatschap van bewegingen als Blood & Honour moeilijk te bewijzen. Hirsch Ballin kon de Kamer vorig jaar dan ook niet meer toezeggen dan dat Justitie bezig is met een grootscheeps onderzoek om rechts-extremistische groepen in kaart te brengen. Daarmee zou vervolging wegens deelneming aan een criminele organisatie wellicht mogelijk worden.

Cultureel antropoloog Jaap van Donselaar, die voor de Anne Frank Stichting onderzoek doet naar racisme en extremisme, oppert het idee tot een verbod te komen via de Wet op de weerkorpsen, die bedoeld is om particuliere organisaties met een militair karakter te bestrijden. Die wet biedt volgens hem meer kans dan het wetsartikel dat Justitie voor ogen heeft. Daarmee werd tien jaar geleden de Centrumpartij ’86 ontbonden.

Volgens Van Donselaar is er in Nederland een harde kern van drie- tot vierhonderd rechts-extremisten. Ze zijn niet strak georganiseerd: ze duiken op in verschillende groepen en bewegingen en bemoeien zich met verschillende websites. Rond deze, ideologisch geharnaste, extremisten cirkelen enkele duizenden sympathisanten en meelopers.

Het bestraffen van hun uitingen valt niet mee. De context waarin ze worden gebruikt is daarbij belangrijk: neonazi’s die het Horst Wessellied zingen worden anders beoordeeld dan acteurs in een oorlogsfilm die hetzelfde doen. Landstorm Records drukt de klant in spe dan ook op het hart dat de artikelen alleen gebruikt mogen worden als lesmateriaal.

Meer over