Vrienden van Text Lite zijn nu bekende Nederlanders

Een aantal geruchtmakende rechtszaken van de afgelopen maanden had achteraf het karakter van een Text Lite-reünie. Verscheidene lieden die destijds betrokken waren bij omstreden emissies van Text Lite, verschijnen de laatste maanden geregeld in de media....

HANS FABER

Van onze verslaggever

Hans Faber

AMSTERDAM

In 1988, vier jaar na de beursgang, vonden er geregeld ondershandse uitgiftes plaats. Dat ging onder het mom van 'personeelsopties'; op die manier konden er stukken onder de beurskoers worden uitgegeven.

Met de opties kon fors worden verdiend als ze onmiddellijk op de beurs werden verkocht. Volgens J. ten Wolde, de KPMG-accountant die het enquête-rapport heeft opgesteld, kunnen de afnemers van de stukken in totaal een winst van 5,7 miljoen gulden hebben opgestreken. Kind van de rekening was Text Lite, of liever, de aandeelhouders van het fonds. Uit berekeningen van Ten Wolde blijkt dat Text Lite ruim 4 miljoen gulden meer had binnengekregen als de emissies hadden plaatsgevonden tegen de uitoefenkoersen die de commissarissen hadden vastgesteld.

Ook de commissarissen hebben hun werk niet goed uitgevoerd, concludeert de KPMG-man. Bij het uitbrengen van de jaarrekening over 1988 waren er al 750 duizend nieuwe aandelen tegen een vriendenprijs van drie gulden uitgegeven. In het jaarverslag wordt echter vermeld dat het om 5,40 gulden gaat. Volgens Ten Wolde is er 'misleidende informatie' verstrekt. De commissarissen van Text Lite hebben daaraan meegewerkt door het geven van positief pre-advies. De omvang van de misleiding wordt in het enquête-rapport op 1,8 miljoen gulden begroot.

De bedragen zijn zo hoog, omdat Text Lite behoorlijk actief was aan het emissiefront. In 1988 werden er ruim 1,2 miljoen aandelen uitgegeven, bijna een derde van het totale aantal aandelen dat aan het einde van 1987 genoteerd stond. Een groot deel van die stukken kwam terecht bij het Bredase bedrijf Janzing. De aandeelhouders van dat bedrijf kunnen inmiddels bijna tot de categorie bekende Nederlanders worden gerekend. Tot oktober 1987 waren de aandelen Janzing geheel in handen van de Amsterdamse vastgoedhandelaar 'Onnie' K.

Nadien werden de aandelen doorgeschoven naar Stichting Administratiekantoor Korf. Voorzitter daarvan was O. Over, als secretaris fungeerde de Amsterdamse advocaat O. Hammerstein en als penningmeester de fiscalist Rob B.

Die laatste was namens TRN - inmiddels opgegaan in Deloitte & Touche - als fiscaal adviseur aan Text Lite verbonden. Vorige maand werd hij tot twee maanden gevangenisstraf en een boete van 25 duizend gulden veroordeeld wegens betrokkenheid bij een witwasoperatie van 17,5 miljoen gulden. Dit bedrag zou hebben toebehoord aan de zogeheten Octopus-drugsbende, de organisatie waartoe ook Charles Zwolsman wordt gerekend.

Tegen Hammerstein eiste de officier van justitie afgelopen vrijdag een jaar gevangenisstraf, waarvan de helft voorwaardelijk. Hij wordt verdacht van valsheid in geschrifte bij het opstellen van een notariële akte. Die zou zijn gebruikt om het bedrag van 17,5 miljoen gulden drugsgeld wit te wassen. In een reactie zegt Hammerstein dat 'ieder verband tussen personen uit 1987 en 1988 en Octopus op louter toeval berust'.

Onnie K. tenslotte komt waarschijnlijk begin volgend jaar voor de rechter. Hij wordt eveneens verdacht van betrokkenheid bij de witwasconstructie.

Er is nog een andere opmerkelijke persoon die volgens het enquêterapport van de 'personeelsopties' heeft geprofiteerd. Wederom gebeurde dat medio 1988. Toen schreef effectenbank Kempen Co. de Vereniging voor de Effectenhandel een brief met het verzoek de aandelen tot de notering toe te laten. Het ging om een emissie van 210.277 aandelen.

Volgens de KPMG-accountant stond in het schrijven de 'onjuiste mededeling dat deze aandelen zijn voortgekomen uit de uitoefening van personeelsopties.'

Van de ruim 200 duizend aandelen gingen er 110.277 naar A. Schrijver. Deze in Wassenaar woonachtige zakenman was halverwege de jaren 1980 directeur van Text Lite. Pas na zijn vertrek bij het fonds kreeg hij de opties toegeschoven: de optieregeling kan zo als een opmerkelijke gouden handdruk worden omschreven. Schrijver was gisteren niet bereikbaar.

Na zijn vertrek bij Text Lite stortte Schrijver zich in de onroerend-goedwereld. Van 'Sexy Lexy', zoals zijn naam in Haagse vastgoedkringen luidt, wordt algemeen aangenomen dat hij optreedt als stroman voor R. van de Putte. Deze Haagse vastgoedhandelaar doet zelf vrijwel geen transacties meer sinds hij begin jaren tachtig in ernstige financiële problemen raakte. Zowel de naam van Schrijver als die van Van de Putte duikt regelmatig op bij omstreden vastgoeddeals van de makelaar Harry Mens.

Meer over