Column

Vreugde in het hoofd van Le Pen?

De leugendetector werd in 1935 in Wisconsin voor het eerst getest. Nu wordt daar geëxperimenteerd met verwante apparatuur. Neurowetenschappers monteren bij proefpersonen honderden sensoren om een idee te krijgen van hun geluk. Het door de sensoren gemeten geluk wijkt nogal eens af van de 'geluksindicatie' die mensen vooraf geven. De apparatuur kan soms niets traceren van het grote geluk dat proefpersonen zeggen te voelen. En omgekeerd: de apparatuur detecteert meedogenloos welbehagen dat mensen zorgvuldig verborgen houden. Het onderzoek was tien jaar vooruit geholpen als de onderzoekers in de nasleep van het drama van woensdag hun sensoren hadden mogen monteren op de schedel van Marine Le Pen. Hadden die droefenis en verontwaardiging geregistreerd? Of zomaar onderstromen van euforie?

undefined

Meer over