Vreugde en zorg kenmerken eerste synode PKN

Vreugde en zorg hebben vrijdag de eerste vergadering van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) in Wageningen beheerst....

'We hebben tijd nodig om naar elkaar te groeien en de verschillen te overbruggen', zei de nieuwe synodepreses J.G. Heetderks. 'Het doel was allen samen te brengen. Dat dat op verzet stuit, doet pijn. Het zet een domper op de vreugde, maar tegelijk kunnen we constateren dat twee grote tradities uit de Reformatie samenvloeien. Daar zijn we opgelucht over.'

Heetderks drong er bij gemeenten die bezwaren tegen de kerkvereniging hebben, waaronder meer dan zestig hervormde kerkenraden, op aan met de PKN mee te doen. 'Wij willen niet zonder u. Er is in de verenigde kerk volop ruimte de eigen identiteit te bewaren en daarvan te getuigen.'

De synodevoorzitter hoopt dat na alle organisatorische en juridische perikelen de kerk nu weer ruimte krijgt om een missionaire kerk te zijn. 'In gesprek met de bijbel en de samenleving zou zo weer een verfrissend geluid kunnen klinken', meende Heetderks.

Hij zei dat een rapport wordt voorbereid over de vraag hoe die missionaire taken gestalte moeten krijgen. Die vraag zal ook aan de orde komen op de volgende synodes van de PKN.

Meer over