vreken

Maandag is het de sterfdag van Vladimir Iljitsj Oeljanov. Ik sta daar graag even bij stil...

Vladimir Iljitsj Oeljanov werd op 22 april 1870 geboren als Vladimir Iljitsj Oeljanov. Op 21 januari 1924 stierf hij als Lenin.

Ooit gold de door Lenin gestichte beweging, het communisme, als de grootste bedreiging voor het vrije Westen.

Van de communisten hebben we niets meer te vrezen.

Voor hen in de plaats kwamen de moslim-extremisten, en de plaats van Lenin is ingenomen door Osama bin Laden.

Ik geloof niet dat we daar blij mee moeten zijn. We waren veel beter af toen de leninisten nog onze vijand waren.

* De aanhangers van Al Qa'ida streven naar een samenleving waarin alle vrouwen worden gekooid en van alle mannen preventief alle ledematen worden afgehakt. In de maatschappijvisie van de communisten waren grote ondernemers zelfzuchtige graaiers, en konden openbare diensten beter niet aan de vrije markt worden overgelaten. Deze briljante inzichten zijn pas recentelijk gemeengoed geworden.

* De volgelingen van Bin Laden in Neder land zijn Arabisch sprekende homofoben. Die van Lenin spraken Zaans, Amsterdams of Gronings, ze rookten zware Van Nelle en je kon met hen lachen. Hun ondermijnende activiteiten bestonden uit het organiseren van stakingen voor 2 procent extra vakantiegeld. Dit noemden zij 'revolutie', reden waarom de bvd hen scherp in de gaten hield.

* De Sovjets peinsden er niet over New York aan te vallen met zelfmoordvliegtuigjes. Als de Amerikanen opeens een heel hoge wolkenkrabber hadden, reageerden zij door er zelf óók een te bouwen, die zo gammel was dat hij na vijf jaar vanzelf instortte.

Zo zijn er tal van redenen om op 21 januari te verzuchten: ach, was Osama bin Laden maar dood. En leefde Lenin nog maar.

Meer over