Vreemdelingen

Frits Bolkestein zegt dat de VVD misschien had moeten breken met de paarse coalitie, vanwege de vreemdelingenwet. Hij vindt het zelfs 'ongehoord' dat de Nederlandse grote steden voor ongeveer de helft bevolkt worden door allochtonen of mensen van allochtone komaf....

ZWOLLE Koos Nuninga

In 1492 begon in Spanje een genocide tegen joden. Hierdoor vluchtten vele Spaanse (en Portugese) joden naar het relatief tolerante Nederland. Met behoud van hun etnische identiteit integreerden zij in de Nederlandse samenleving. Een stad als Amsterdam - Mokum - kende hierdoor lange tijd een sterke joodse traditie.

In 1685 herriep de Franse koning Lodewijk XIV het Edict van Nantes waardoor een groot aantal hugenoten naar de Lage Landen vluchtte. Ook zij vestigden zich in grote steden. Zowel de komst van joden als van hugenoten bleek uiteindelijk een aanwinst te zijn geweest voor de Nederlandse samenleving. In cultureel en economisch opzicht.

De afgelopen tientallen jaren doet zich een soortgelijke migratie-ontwikkeling voor. Waarom noemt - nota bene - een eurocommissaris dat een 'ongehoorde' ontwikkeling?

Meer over