Vredesapostel, of een havik met belangen in wapenindustrie

Al weken zit hij, samen met een team van ruim honderd medewerkers, in de wachtkamer in Koeweit: Jay Garner, de man die de wederopbouw en democratisering van Irak moet coördineren....

Tijdens de eerste Golfoorlog was Garner verantwoordelijk voor de vorming van een autonome Koerdische staat in Noord-Irak. Bij zijn vertrek in juli 1991 droegen Koerden hem als een held op de schouders.

Jay Garner, geboren op 15 april 1938 in Arcadia, Florida, meldde zich in 1960 bij het leger, mede om zijn studie geschiedenis te bekostigen. Twee jaar later was hij afgestudeerd en tekende hij voor twee termijnen in Vietnam. Bij terugkeer in de VS begin jaren zeventig klom hij snel op in de militaire hiërarchie. Onder president Reagan was Garner nauw betrokken bij het Star Wars-project - de plannen voor een ruimteschild.

Terwijl Washington hem graag afschildert als vredesapostel zien critici in Garner een havik die in Bagdad Amerikaanse handels- en oliebelangen moet veiligstellen. Zij wijzen op de zakelijke banden tussen de oud-generaal en minister van Defensie Rumsfeld en vice-president Cheney. Garner werd na zijn pensionering president-directeur van wapenfabrikant SY Coleman en sloot contracten met Rumsfeld en Cheney.

Even compromitterend vinden zij het dat Garner een document van het Joods Instituut voor Nationale Veiligheidszaken tekende waarin staat dat 'een sterk Israël van groot belang is voor de Amerikaanse militaire en politiek strategie'. Israël krijgt lof vanwege het 'terughoudende optreden' jegens de Palestijnen.

Garner meed de voorbije weken de publiciteit. Bronnen in Washington menen echter dat de oud-generaal zeer intensief bezig is geweest met het formeren van een team medewerkers dat de wederopbouw van Irak ter hand zal nemen. Garner zou het land tijdelijk willen opdelen in drie regio's en 23 ministeries willen opzetten.

Bij zijn aanstelling in januari liet Garner weten zijn taak in vlot tempo te willen volbrengen. 'In het gunstigste geval hoop ik na negentig dagen het bestuur over te dragen aan Irakezen.'

Meer over