Vraag naar biomelk groter dan productie

VAN ONZE VERSLAGGEEFSTER WINNIFRED JELIER

AMSTERDAM - Zuivelproducenten zijn genoodzaakt dit jaar een groot deel van de biologische melk uit het buitenland te halen. Door de sterk gestegen vraag en een nijpend tekort aan biologische boeren moeten verkopers mogelijk tot 30 procent van de melk uit onder meer Groot-Brittannië importeren.

'Import is noodzakelijk,' zegt manager Maurits Steverink van brancheorganisatie Bionext. 'Boeren zijn veel tijd kwijt aan het overschakelen op biologische methoden. Ze kunnen de groeiende vraag niet aan.'

Bionext verwacht dat Nederlandse consumenten dit jaar 140 miljoen liter biologische melk drinken. De melkveehouderijen in Nederland kunnen hooguit 100 tot 120 miljoen liter leveren, denkt de instantie.

Zuivelproducenten bevestigen de import. Marktleider FrieslandCampina verwacht dit jaar 15 procent uit het buitenland te moeten halen. De 140 melkveebedrijven die bij deze coöperatie zijn aangesloten, kunnen 57 miljoen liter leveren; de verwachte vraag is echter 67 miljoen liter.

Na aanmoediging door de zuivelcoöperaties hebben tientallen boeren besloten over te stappen op biologische productie. Omschakelen kan vanwege de strenge regelgeving anderhalf tot twee jaar in beslag nemen. Een biologische boer moet koeien meer ruimte bieden. Het gebruik van chemicaliën of kunstmest is taboe en antibiotica mogen alleen in beperkte mate worden gebruikt.

Daar staat tegenover dat de boer per liter 8 eurocent extra krijgt. Desondanks hebben veel boeren in het verleden lang geaarzeld. 'Als boeren meer inkomsten wilden, overwogen ze eerder een extra melkmachine', zegt Steverink.

De branche kan de vraag naar verwachting pas in het voorjaar van 2013 weer aan. Tot die tijd moeten Groot-Brittannië, Denemarken, en Duitsland de Nederlandse zuivelproducenten de helpende hand bieden.

undefined

Meer over