VPRO-voorzitter noemt plan NOS-kroonleden ambivalent

VPRO-voorzitter A. Heerma van Voss is niet onder de indruk van het voorstel waarmee de kroonleden in het NOS-bestuur de vastgelopen discussie over de toekomst van het publieke bestel weer vlot willen trekken....

Van onze verslaggever

AMSTERDAM

Ook bij andere bespelers van het derde televisienet is het plannetje dat de kroonleden vorige week hebben uitgebroed, slecht gevallen. VARA-voorzitter Van Dam heeft op 2 de toon gezet met het streven naar één publieke omroep die de zendmachtiging moet krijgen.

Het voorstel van de kroonleden is een poging om een brug te slaan met de bespelers van Nederland 1 (AVRO, KRO en NCRV), die al redelijk zijn gevorderd met de samenwerking, al een zogenoemde channel manager hebben, maar vasthouden aan een zendmachtiging per omroep.

In het voorstel van de kroonleden houden de omroepen hun eigen verantwoordelijkheid, maar leveren ze een deel van hun zendtijd in voor de gezamenlijkheid. De omroepvoorzitters in het NOS-bestuur worden op afstand gezet in een raad van toezicht en het dagelijks bestuur wordt directie, met ver gaande bevoegdheden, zoals zendtijdindeling en coördinatie van de drie televisienetten en de vijf radiozenders.

Heerma van Voss vindt dat de kroonleden doen voorkomen dat ze een stap voorwaarts zetten, maar dat in werkelijkheid niet doen. 'Je kunt niet kiezen voor een soort federatie en dan de centrale directie allerlei verantwoordelijkheden geven, wat je dan vervolgens coördinatie noemt.

'Je krijgt dan een quasi-waardevrij soort professioneel management. Mensen die elk soort bedrijf kunnen leiden, die naar de kijk-en luistercijfers gaan zitten staren.'

Door de omroepen op Nederland 1 wordt het compromisvoorstel van de kroonleden enthousiast omarmd. Op Nederland 2 overheerst vreugde. TROS en EO zijn het echter zeer oneens met de conclusie van de kroonleden dat de 'weeffout' (EO naar 1 en AVRO naar 2) niet meer kan worden hersteld.

EO-directeur A. de Boer is voorstander van een reli-net op Nederland 1: 'De weeffout is een ernstige fout die de ontwikkeling van goede netprofielen zal bemoeilijken.'

Meer over