Vouchers in hbo journalistiek

Studenten aan de scholen voor journalistiek en voorlichting in Tilburg, Utrecht, Zwolle en Amersfoort kunnen als eersten deelcertificaten (vouchers) halen....

Als de proef op de journalistenscholen slaagt, zullen andere hogescholen volgen, aldus minister Hermans van Onderwijs.

De flexibele regeling sluit aan op het nieuwe systeem van studiefinanciering dat studenten tien jaar de tijd geeft een opleiding af te maken. Studenten kunnen zich makkelijker voor delen van een opleiding inschrijven.

Onderbreking van de studie - bijvoorbeeld om te gaan werken of voor een studie in het buitenland - wordt eenvoudiger, evenals de overstap naar andere hogescholen.

Hermans wil de scholen zelf laten bepalen in welke delen hun opleiding wordt gesplitst. 'Er wordt al 25 jaar over gepraat, we moeten het nu maar eens doen', aldus de minister in een toelichting op het plan.

Het voucher-systeem vraagt om aanpassing van de subsidie voor de hogescholen. Nu krijgen zij voor een student die de school afmaakt, meer geld dan voor een student die voortijdig de opleiding verlaat.

Dat model houdt geen rekening met studie-onderbreking of het overstappen naar een andere school, want de student telt dan voor de achtergelaten school als uitvaller. Hermans wil de subsidie daarom koppelen aan de studiepunten die een student bij een opleiding heeft behaald.

Meer over