Voorzitter werkgevers: houd sociale werkplaatsen open

De sanering van de sociale werkplaatsen moet worden verzacht. Er moeten ruimschoots beschermde werkplekken blijven. Met deze opmerkelijke oproep komt Hans de Boer (59). Hij volgt maandag Bernard Wientjes op als voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW.

DEN HAAG - 'Ik weet uit de praktijk hoe verwarrend veranderingen kunnen zijn voor mensen met een handicap. Sommigen raken al compleet in de war als een bushalte 30 meter is verplaatst. Die moet je grote veranderingen niet aandoen.'

Het kabinet sluit op 1 januari de toegang tot de sociale werkplaatsen. Daar werken nu 100 duizend mensen. Op termijn blijven de werkplaatsen werk verschaffen aan maximaal 30 duizend mensen. De krimp moet via natuurlijk verloop tot stand komen: werk elders, volledige arbeidsongeschiktheid, pensionering, sterfte. Dinsdag stemt de Eerste Kamer naar verwachting in met de Participatiewet die dit regelt.

Een deel van de werknemers moet elders aan de slag. Het kabinet heeft daarover vorig jaar met vakbeweging en werkgevers afspraken gemaakt in het Sociaal Akkoord . In het bedrijfsleven moeten 100 duizend werknemers met een beperking aan de slag komen en bij de overheid 25 duizend. Lukt dat niet, dan komt er een verplichting. De Boer keert zich fel tegen dit quotum en vindt dat zijn voorganger Wientjes hierover slecht heeft onderhandeld. 'Zelf zou ik nooit zijn gezwicht voor de chantage van het kabinet.' De Boers oproep meer plekken in de sociale werkplaatsen open te houden, is in zijn ogen geen afzwakking van de beloofde 100 duizend plekken bij bedrijven.

De komst van De Boer duidt op een stijlbreuk bij de werkgevers. De vertrekkende Wientjes had vooral oog voor de concurrentiepositie van het Nederlands bedrijfsleven. De Boer, die van 2005 tot 2007 de taskforce jeugdwerkloosheid leidde, maakt zich ook zorgen over de werkgelegenheid. De taskforce leverde ruim 40 duizend jeugdbanen en ruim 10 duizend stages op. De Boer was echter niet tevreden: hij was er niet in geslaagd de risicogroepen te bereiken, jongeren die niet op school zitten, geen baan hebben en in de criminaliteit dreigen te verdwijnen.

De nieuwe werkgeversvoorman vindt ook dat te rigoureus wordt bezuinigd op de studiefinanciering. De Boer ging zelf op advies van zijn bovenmeester in het Friese Witmarsum naar het gymnasium. Daarna kon hij met een studiebeurs economie studeren in Amsterdam. Hij vindt dat sommige studenten de eerste twee jaar een beurs moeten krijgen. 'Ik denk dat bijvoorbeeld Marokkanen en Turken nu een beetje in het stadium zitten waar wij toen in Friesland in zaten.'

Pagina 20-21: interview Hans de Boer

undefined

Meer over