Voorzitter VVD wil eind aan het ‘gelazer’

‘Ik wil dat het gelazer over is.’ Met die woorden vertolkte VVD-voorzitter Jan van Zanen de gevoelens van veel liberalen, getuige het applaus dat hem ten deel viel tijdens de partijraad, zaterdag in Bussum....

Van onze verslaggever Theo Koelé

Op een volgende partijbijeenkomst, in september, zal een gedragscode worden opgesteld. Wie zich daaraan niet houdt, zou uit de partij gezet kunnen worden.

De VVD is, in eigen ogen, te veel in beeld geweest als partij waar prominenten ruziënd over straat rolden. Volgens Rutte is het pleidooi voor ‘stijl en respect’ dan ook de belangrijkste aanbeveling van de commissie-Dekker, die onderzoek deed naar de oorzaak van twee verloren verkiezingen (voor gemeenteraden en Tweede Kamer).

Tot ver na de verkiezingen bleven oud-minister Rita Verdonk, Rutte en hun aanhangers elkaar dwars zitten. Dat moet eindelijk afgelopen zijn, verordonneerde partijvoorzitter Van Zanen. Hem is door de commissie-Dekker gebrek aan regie verweten. Ook Rutte en Verdonk werden in gebreke gesteld in het rapport dat is opgesteld onder leiding van oud-minister Sybilla Dekker. Maar de VVD-partijraad had geen behoefte aan ‘koppensnellerij’, zoals het erelid Henk Vonhoff constateerde.

Volgens partijleider Rutte heeft de VVD verzuimd het thema ‘immigratie en integratie’ boven aan de politieke agenda te zetten. Dat zal alsnog gebeuren. Hij sprak in dit verband over ‘uitwassen van de islam’ die aangepakt moeten worden. Het huidige kabinet is volgens Rutte met een softe benadering ‘terug in de jaren negentig’.

Om te voorkomen dat de VVD bij volgende verkiezingen weer verdeeldheid uitstraalt, zal het bestuur zich buigen over de manier waarop de lijsttrekkersverkiezing geregeld moet worden. Het gaat om de vraag hoe de leden zeggenschap krijgen. Over dit ‘principiële punt’ zal de VVD, volgens voorzitter Van Zanen, op z’n vroegst praten tijdens de algemene ledenvergadering van september.

Meer over