NieuwsStikstofcrisis

Voorzitter Mesdagfonds zegt public affairs-bureau te hebben betaald per aangenomen Kamermotie, maar trekt uitspraak in na vragen van de Volkskrant

De man die overheidsinstituten voortdurend beschuldigt van het verspreiden van onjuiste informatie over de landbouw, blijkt het zelf niet zo nauw te nemen met de feiten. In oktober verkondigde Agrifacts-voorman Jan Cees Vogelaar tegenover een groep boeren dat hij in 2016 via een public affairs-bureau moties had gekocht bij Tweede Kamerleden. Na vragen van de Volkskrant hierover trekt hij die bewering in.

Jan Cees Vogelaar (midden in het blauwe pak) tijdens de door hem georganiseerde persconferentie. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant
Jan Cees Vogelaar (midden in het blauwe pak) tijdens de door hem georganiseerde persconferentie.Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Het vercommercialiseren van moties is volgens Haagse ingewijden absoluut not done en gaat ook in tegen de gedragscode van de Beroepsvereniging voor Public Affairs. Vogelaar − met zijn Agrifacts en het Mesdag Zuivelfonds momenteel de drijvende kracht achter het in twijfel trekken van de stikstofcijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu − beweerde eind vorig jaar tijdens een lezing in een boerenschuur in Kollumerzwaag desondanks dat een bureau 2.500 euro vroeg per aangenomen motie. ‘No cure, no pay.’

Vogelaar moest naar eigen zeggen betalen, omdat de moties werden aangenomen. Drie Kamerleden achter de moties uit 2016 − met daarin het standpunt van Vogelaars Mesdagfonds − zeggen nu geen herinneringen meer te hebben aan de precieze totstandkoming van de teksten. Het gaat om Jaco Geurts (CDA), Roelof Bisschop (SGP) en Johan Houwers (afgesplitst van VVD en geen Kamerlid meer). Wel wordt bevestigd dat belangengroepen – ‘van links tot rechts’ – geregeld panklare moties aanleveren. Een andere indiener van een van de moties, Barbara Visser (VVD, nu staatssecretaris), zegt die zelf te hebben opgesteld.

Vogelaar laat zich al langere tijd in Den Haag adviseren door het bureau Publieke Zaken van oud-VVD-Kamerlid René Leegte. In februari organiseerde hij een veelbesproken bijeenkomst in Nieuwspoort, waar Vogelaars Mesdag Zuivelfonds hun alternatieve stikstofcijfers presenteerde. In 2016 regelde Leegte een ‘oploopje’ in Nieuwspoort, destijds voor Kamerleden die door Vogelaar werden bijgepraat over waterkwaliteit en de rol van de landbouw.

‘Heel plat’

Tegenover de boeren in Kollumerzwaag zei Vogelaar eind vorig jaar dat het daar niet bij bleef. Om eigen onderzoek onder de aandacht te brengen, waaruit zou blijken dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) onjuist rapporteerde over het aandeel van de landbouw in de vervuiling van het oppervlaktewater, zouden Kamerleden ook op een andere manier zijn benaderd.

‘Heel plat, we hebben gewoon een public affairs-bureau ingehuurd en gezegd: joh, jullie lopen alle dagen in de Tweede Kamer. Kunnen we dit regelen met moties. Ja, zei dat PA-bureau, dat kan. Wat moet dat kosten? 2.500 euro per motie, no cure no pay. Nou hup, zorg dat er vier moties komen. Ze werden alle vier aangenomen. Nou, dus hij tien ruggen rijker en wij tien ruggen armer. Maar het PBL-verhaal was ontkracht.’

Het zou ‘absurd zijn als ik zo zou werken’, reageert oud-VVD-Kamerlid René Leegte van Publieke Zaken. ‘Ik denk dat Jan Cees ons te veel eer toekent. Wij adviseren onze klanten en dicteren geen moties aan Kamerleden. Ik weet hoe kwetsbaar dat is, als oud-Kamerlid. Ik ken ook geen enkel bureau dat op no cure no pay-basis moties verkoopt.’

Vier maanden na zijn uitspraken over het kopen van moties schrijft Vogelaar aan de Volkskrant dat ‘de heer Leegte niet is betaald per motie maar voor adviesuren en de organisatie van de persconferentie’. Op de vraag of er dan nog een ander public affairs-bureau was ingeschakeld en wel op no cure, no pay-basis voor hem werkte, reageert Vogelaar niet meer.

Aanvulling

De kop boven dit artikel is aangepast. Bij een eerdere versie van dit bericht luidde de kop: ‘Aanvoerder stikstofverzet stelt moties te hebben gekocht bij Kamerleden, ontkent later.’ Dit dekte de inhoud van het artikel niet, omdat de betrokkene heeft gesteld dat hij het public affairs-bureau heeft betaald per aangenomen Kamermotie.

LEES OOK:

Er gaat geen tractor de weg op zonder de toestemming van Jan Cees

Als het aankomt op terugvechten, weten boeren, moet je bij Jan Cees Vogelaar zijn, de aanvoerder van het verzet tegen het stikstofbeleid. Slim en inhoudelijk sterk, maar ook een man die dreigt en bluft en samen oploopt met Thierry Baudet. Lees dit uitgebreide profiel.

Sheila Sitalsing: Een verhitte omvolkingfantasie is geen ‘verdomd goed argument’
Je zou de Mesdag-club ook kunnen beschouwen als steunbewijs voor de stelling dat melk gekke dingen met je hoofd kan doen.

Waarom komt de belangenvereniging tot andere stikstofcijfers?
Een belangenvereniging van de melkveehouderij presenteerde donderdag haar eigen onderzoek naar stikstofdepositie. De landbouw lijkt veel minder bij te dragen aan de neerslag van stikstof dan volgens de cijfers van het RIVM. Hoe kan dat?

Vogelaar: cijfers ontkrachten de ‘volstrekt ridicule onzin’ van ‘bevlogen veestapelhalveerders’ eens en voor al
Een agressief debat over de stikstofcrisis werd donderdag gevolgd door een presentatie van onderzoek dat de RIVM-berekeningen in twijfel trekt. Dat de onderzoekers van de belangenorganisatie een cruciale rekenfout hebben gemaakt, maakt de boeren niet uit.

Meer over