Vooruitstrevende coalitie Estland verwacht klap bij verkiezingen

Duizenden Esten hebben zondag hun stem uitgebracht tijdens de verkiezingen voor een nieuwe volksvertegenwoordiging. Volgens opinie-onderzoek dreigt de rechtse regeringscoalitie, die de afgelopen twee jaar een streng economisch hervormingsbeleid doorvoerde in de Baltische republiek, te worden afgestraft....

REUTER; AFP

Reuter,AFP

TALLINN

Het was de tweede maal sinds de onafhankelijkheid van de Sovjet-Unie in 1991 dat de naar schatting 766 duizend stemgerechtigden een nieuw parlement (Riigikogu) konden kiezen.

In totaal 1256 kandidaten van zestien partijen en lijstverbindingen hadden zich verkiesbaar gesteld voor de 101 zetels die de volksvertegenwoordiging telt.

Peilingen hebben de afgelopen weken voorspeld dat de vooruitstrevende regerende coalitie Isamaa (Vaderland) plaats moet maken voor politici uit de centrum-linkse Coalitiepartij onder leiding van Tiit Vähi, die een behoudender economische politiek met een 'sociaal gezicht' voorstaan. Volgens schattingen zou deze coalitie waarin ook de Agrarische Unie van oud-voorzitter van de voormalige Opperste Sovjet, Arnold Ruutel, is vertegenwoordigd, 30 procent van de stemmen krijgen. Omgerekend zijn dit zo'n veertig zetels, genoeg om de formatie van een nieuwe regering te kunnen leiden. De steun is voor een groot deel afkomstig van de meer 300 duizend gepensioneerden, die klagen over de ontberingen die de radicale hervormingspolitiek met zich brengt.

Vähi (47), een voormalig directeur van een Sovjet-bedrijf, die al een keer in 1992 korte tijd interim-premier was, wil een regering vormen die aandacht heeft voor zowel vrije-markthervormingen als sociale problemen. Hij zal daarvoor een coalitiepartner moeten zoeken. Mogelijke kandidaten zijn evenwel voorstanders van de economische shock-therapie, verenigd in een alliantie van vertegenwoordigers uit de financiële wereld onder leiding van de voorzitter van de Centrale Bank Siim Kallas. Dezen zouden toch nog op een respectabele 15 procent kunnen rekenen.

Financieel en economisch deskundigen hebben de Estlandse hervormers veelvuldig geprezen om de snelheid waarmee zij de economische veranderingen hebben doorgevoerd, maar met name de ouderen en de boeren mopperen over de ontberingen die de omslag met zich heeft gebracht. Zij vinden de jonge ploeg van twintigers en dertigers ambitieus en hardvochtig.

Nadat de Vaderland-coalitie in 1992 aan de macht kwam heeft zij fors gesneden in subsidies en handelstarieven. Sociale uitgaven werden tot een minimum teruggebracht, volgens critici tot een wreed minimum.

De groeiende ontevredenheid werd premier Mart Laar (34), een groot bewonderaar van het economisch beleid van Margaret Thatcher, noodlottig. Na beschuldigingen van financiële malversaties werd hij door het parlement weggestuurd. De regering bleef aan onder de nieuwe premier Andres Tarand, maar haar populariteit bleef dalen.

Meer over